Melkveehouders in Midden-Delfland worden milieuvriendelijker

MIDDEN-DELFLAND - Steeds meer melkveehouders in de gemeente Midden-Delfland doen aan 'kringlooplandbouw'. Inmiddels gebruikt zo’n 60 procent van de melkveehouders steeds minder krachtvoer en kunstmest. Hierdoor dalen de kosten voor het bedrijf en is het milieu beter af. De melkproductie blijft gelijk.
Volgens de gemeente Midden-Delfland ligt de uitstoot van stikstof en fosfaat onder de wettelijke norm. De 28 zogeheten 'kringloopboeren' stoten op deze manier jaarlijks tien duizend kilo minder fosfaat uit.
Melkveehouders die nog op de oude vertrouwde manier boeren, krijgen van de gemeente Midden-Delfland subsidie als ze besluiten ‘kringloopboer’ te worden. 'Als ze er eenmaal mee bezig zijn gaan ze ermee door', zegt de gemeente.