PvdA en D66 betwijfelen of college signalen van discriminatie bij de politie in Den Haag wel serieus neemt

DEN HAAG - Collegepartijen PvdA en D66 in de Haagse gemeenteraad zijn ontevreden over de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de uitspraken van korpschef Gerard Bouman over discriminatie bij de politie. De partijen betwijfelen of het college de signalen serieus neemt.
Bouman schreef op zijn weblog dat hij zich zorgen maakt over racisme en discriminatie in het Nederlandse politiekorps. 'Het gif van de uitsluiting sluipt onze organisatie binnen', schreef hij in een interne blog. Moslimagenten worden door collega’s 'uitgesloten, gekleineerd en zonder respect behandeld'. Vooral na de aanslagen in Parijs ontstond een vervelende sfeer, vindt Bouman.
Het Haagse college van burgemeester en wethouders schreef als reactie hierop aan de gemeenteraad dat het signaal van Bouman in het Haagse politiekorps niet wordt herkend voor wat betreft 'ernst en frequentie'. Wel is er veel aandacht voor het probleem, stelde het college.
Reactie onvoldoende
Coalitiepartijen PvdA en D66 vinden deze reactie onvoldoende. 'Op vragen naar de precieze omvang en exacte maatregelen die worden genomen blijven concrete antwoorden uit. De partijen zeggen 'onvoldoende op te kunnen maken of de Haagse politie-eenheid de signalen van discriminatie serieus neemt.'
De partijen hebben nieuwe raadsvragen aan het college gesteld. Ze willen meer duidelijkheid over de precieze acties die worden genomen om discriminatie te voorkomen en om te komen tot een meer divers politiekorps. Ook willen de partijen meer onderzoek gericht op concreet beleid om discriminatie in de toekomst te voorkomen.
'Politie discrimineert in Schilderswijk'
De discussie over discriminatie in het politiekorps in Den Haag speelt al langer. Volgens sommige bewoners worden moslims in met name de Schilderswijk gediscrimineerd door de politie. Ook Omroep West berichtte eerder over vermeende discriminatie bij de Haagse politie.