Actiegroepen protesteren tegen 'horizonvervuiling' door windmolenparken in Noordzee: 'Er zijn alternatieven'

NOORDWIJKERHOUT - De geplande windmolenparken voor de kust van Zuid-Holland houden de gemoederen nog aardig bezig. Tientallen horecaondernemers en tegenstanders van de plannen protesteerden dinsdag tijdens een zogenoemde inloopbijeenkomst in Noordwijkerhout, die georganiseerd werd door de rijksoverheid. 'Het is schrikbarend!', foetert Bram Mol. Hij is hoteleigenaar in Noordwijk aan Zee.
Zandvoort, Katwijk en Noordwijk krijgen het meest last van de drie windmolenparken die aan de horizon van de Noordzee moeten verrijzen. De in totaal zevenhonderd energie-opwekkers verpesten volgens de protestanten het uitzicht aan de kust. 'Het is een kwalijke verstoring van de natuur', meent Marie José Fles, duurzaamheidswethouder in Noordwijk. 'Natuurlijk ben ik voor schone energie, maar daar zijn ook alternatieven voor.'
De actiegroepen zien de windmolens liever bij IJmuiden-Ver, een windmolenpark op zestig kilometer van de kust. Volgens de huidige opzet komen de molens op iets meer dan achttien kilometer van de kustlijn, waardoor je bij helder weer een lange haag van witte molens kan waarnemen.

'Toeristen komen voor rust en natuur'

De zichtbaarheid van de molens kan negatieve gevolgen hebben voor de lokale economie, denken de actievoerders. 'Toeristen komen voor de rust en de natuur en dat ga je veranderen als je die parken aanlegt’, zegt Albert Korper van de actiegroep Verontruste Kustbewoners. ‘Dit gaat veel geld kosten, want toeristen zullen wegblijven.'
De bewoners hebben tot begin juni om een zogenoemde zienswijze in te dienen bij de rijksoverheid.