Ouders weten weg naar nieuwe jeugdzorg te vinden

Lege schommels
Lege schommels
DEN HAAG - Ouders weten goed de weg naar de nieuwe jeugdteams te vinden als ze hulp nodig hebben. Van alle aanmeldingen komt eenderde van de ouders zelf. ‘En dat vind ik best veel,’ aldus de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, jeugd).
Volgens haar is het een aanwijzing dat de nieuwe jeugdzorg ‘laagdrempelig’ is. Ook huisartsen doen veel meldingen: zij zijn goed voor 20 procent. Daarover was van te voren zorg, dus ook dit getal stemt Van Engelshoven tot tevredenheid.
De wethouder presenteerde donderdag de eerste, voorzichtige, bevindingen van het nieuwe systeem voor jeugdzorg dat op 1 januari van dit jaar in werking is getreden. Doel daarvan is sneller hulp bieden, zodat wordt voorkomen dat de problemen erger worden en kinderen diep in de ellende komen. Dat gebeurt onder meer door per gezin of jongere een gezinscoach verantwoordelijk te maken. Die gaat samen met het gezin of de jongere een plan maken om uit de problemen te komen.

Binnen vier weken hulp

De eerste maanden van dit jaar kwamen 1700 meldingen binnen. Daarvan is het overgrote deel binnen vier weken in behandeling genomen. 42 jongeren staan op een wachtlijst. De bedoeling is wel, zegt de wethouder, dat dit zo snel mogelijk nul is. ‘Wachtlijsten zijn niet acceptabel.’
Een punt van zorg is de grote werkdruk van de jeugdteams die jongeren en hun ouders helpen. Verder is er geen goed inzicht in de kosten. Zo weet Van Engelshoven op dit moment nog steeds niet welk budget er precies beschikbaar wordt gesteld door het rijk in 2015. Ook kunnen de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorg nog niet precies inzicht geven in de kosten die zij maken.