Moskeebestuur El Wahda wil islamitisch centrum voor 1.200 bezoekers in Gouda

GOUDA - Het bestuur van de El Wahda-moskee wil graag een islamitisch centrum in Gouda bouwen voor 1.200 bezoekers. 'Het bezoekersaantal daalt daarmee substantieel met 20 procent', zegt woordvoerder Said Boukayouh tijdens het rondetafelgesprek vrijdagavond tussen bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers, onder andere moskee El Wahda.

Het gesprek vindt plaats onder leiding van extern voorzitter Wim Deetman. Het moskeebestuur zegt te hechten aan de mening van en een goede relatie met de buurt. 'We zijn ooit begonnen met een plan voor een centrum voor 4.500 mensen. We begrijpen dat dat aantal veel was. We hebben goed naar iedereen geluisterd en hebben ons plan gewijzigd op basis van de reacties uit de wijk. Het heeft veel gedoe opgeleverd binnen onze gemeenschap en heeft tot veel discussie geleid in ons bestuur', licht Boukayouh toe.

Volgens hem zijn 1.000 bezoekers normaal voor een moskee. 'Toen we 1.500 opperden bleek dat ook nog  te veel voor de buurt en ook toen hebben we geluisterd, terwijl we graag een centrum willen bouwen met enig volume.'

Vertrouwen

Volgens bewoners moet er eerst maar eens gewerkt worden aan het vertrouwen. Ook het vertrouwen van buurtbewoners in de school voor speciaal onderwijs De Ark en medisch kinderdagverblijf Gemiva in Gouda is weg. Samen met de moskee werken zij aan een nieuw plan voor een nieuwbouwcomplex in Gouda.

'Het steekt ons dat plannen telkens wijzigen en wij daar niet van op de hoogte worden gesteld. Het vertrouwen is weg in De Ark/Gemiva', zegt bewoner Carla Grunder. Deetman opperde in de pauze van het rondetafelgesprek dat partijen die tijd kunnen gebruiken om afspraken te maken voor een onderling verzoenend gesprek.

Kleinere versie

Het rondetafelgesprek heeft tot doel erachter te komen welke mogelijkheden er nog liggen voor een moskee in Gouda-Noord. De El Wahda-moskee wilde na het afblazen van de ‘megamoskee’ in maart verder met een kleinere versie van de oorspronkelijke plannen. Maar eind april bleek uit een rapport dat er onder buurtbewoners van het kazerneterrein geen steun is voor wat voor moskee dan ook.

Boukayouh gaf toen aan geschrokken te zijn van de stemming in de buurt. ‘Het is moeilijk. Wij zijn ook bewoners van deze stad. Als je ziet dat mensen je niet wensen in de wijk doet dat pijn’, zei Boukayouh toen tegen Omroep West. Boukayouh van na het rondetafelgesprek 'in aanraking te zijn gekomen met mensen die ons als Goudenaren zien. We hebben wat ons betreft heel veel bereikt', aldus de woordvoerder.

Gesprek is op gang gekomen

Burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda praat dinsdag met zijn wethouders over een vervolg op het rondetafelgesprek van vrijdag tussen bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers, onder andere moskee El Wahda. Schoenmaker wil snel dat partijen een vervolggesprek prikken, mogelijk met een onafhankelijk voorzitter. 'Het is aan een ieder zelf om wel of niet op de uitnodiging in te gaan. Sommige mensen gaan niet plezierig naar huis, anderen weer wel. In elk geval is het gesprek op gang gekomen', zegt de burgemeester.

Volgens voorzitter Deetman is er scepsis en ziet hij dat er 'emoties' zijn. 'Dat kan vanavond niet worden opgelost. Maar er komen gesprekken op gang', aldus Deetman. Verder geeft hij de zaal mee dat het probleem in Gouda niet uniek is. 'We leven met veel mensen op een heel klein stukje grond waarop we willen wonen en recreeren. Dat is een gecompliceerd proces. Het is soms lastig om gezamenlijk tot een oplossing te komen.'

Schandalig

Volgens Edward Uittenbroek, wijkbewoner en initiatiefnemer van de vereniging ’Gouda Noord zoals het Hoort’, is en komt er geen draagvlak voor een islamitisch centrum op het terrein van de Prins Willem Alexanderkazerne. 'Er is geen draagvlak voor een centrum en dat komt door de manier waarop het college het heeft aangepakt. Niet transparant. Ik vind het schandalig.'

Deel dit artikel: