Zorgen over verdwijnen groen in Haagse wijk Nieuw Waldeck

DEN HAAG - De bewoners rond een stukje groen in de Haagse wijk Nieuw Waldeck maken zich grote zorgen over plannen van de gemeente om hier achttien woningen neer te zetten.
Nu biedt het gebiedje nog plek aan scoutingvereniging De Rimboejagers, tuintjes en een voetbalkooi. Volgens de eerste plannen worden dit kluskavels. Mensen kunnen hier dan een eigen woning neerzetten.
Ook de commissie Loosduinen, een officieel orgaan, dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert, keert zich tegen de plannen voor de kluskavels. Voorzitter Pjer Wijsman zegt dat mensen juist in deze buurt een woning hebben gekocht vanwege het aanwezige groen.

Burgerinitiatief krijgt veel steun

Inmiddels hebben 250 directe buren een handtekening gezet onder een burgerinitiatief om de plannen te stoppen. Een van de zorgen in de buurt is, dat er schaars groen verdwijnt. ‘De gemeente Den Haag zegt een groene stad te zijn, maar wil nu de groene stukjes in Nieuw Waldeck volbouwen terwijl de wijk als zeer dicht bebouwd is,’ aldus bewoonster Linda Bevers die het burgerinitiatief is begonnen.
Verder vrezen de bewoners dat er niet voldoende speelplekken voor kinderen overblijven. ‘En dat terwijl er steeds meer jonge gezinnen intrek nemen in de wijk en ook veel kinderen geboren worden. Die hebben dan straks geen veilige speelmogelijkheid in de buurt. Iets dan niet ten goede komt aan hun ontwikkeling,’ stelt Bevers.

'Plannen nog in pril stadium'

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de voorstellen ‘nog niet in beton gegoten’ en worden er nu gesprekken met de bewoners over hun ideeën.