Bouwer vernielt bomen: aanleg parkeergarage onder Tournooiveld in Den Haag stilgelegd

De ondertekening van het contract van de parkeergarage.
De ondertekening van het contract van de parkeergarage.
DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft de bouw van de parkeergarage aan het Tournooiveld in het centrum van de stad per direct en voor onbepaalde tijd stilgelegd.
Reden daarvoor is dat de bouwer ‘grove en onherstelbare beschadigingen’ heeft veroorzaakt aan de wortels van twee acacia’s ter hoogte van het Lange Voorhout 1. Dat gebeurde bij het verleggen van de stadsverwarming.
De bomen zijn nu ‘onherstelbaar beschadigd’, schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) aan de gemeenteraad. Een ervan dreigde zelf direct om te vallen en is daarom door de gemeente helemaal gekapt. De andere is fors gesnoeid.

Zeer ontstemd

De wethouder laat in niet mis te verstane woorden zijn ongenoegen over de zaak blijken. ‘Wij zijn zeer ontstemd over deze gemaakte fouten. Wij hebben de ontwikkelcombinatie direct ter verantwoording geroepen. Tot nader order vinden geen werkzaamheden plaats,’ schrijft hij.
Bovendien wordt proces verbaal en stelt de gemeente de bouwer aansprakelijk voor de schade en de kosten en het niet naleven van de afspraken over de bescherming van bomen. De kwestie leidt ook tot een vertrouwensbreuk tussen de gemeente en de bouwer. De wethouder: ‘Wij hebben door deze onzorgvuldige werkwijze van de onderaannemer op dit moment onvoldoende vertrouwen dat de bouwer alle noodzakelijke voorzorgmaatregelen treft om dergelijke fouten te voorkomen.’

Keiharde garanties

Revis wil keiharde garanties van de bouwer dat hij in de toekomst geen fouten meer maakt, voor hij weer aan de slag mag. ‘Het Tournooiveld is een belangrijke, waardevolle, historische plek in onze stad en vraagt om zeer zorgvuldige procedures en werkmethodes. De afspraken met de ontwikkelcombinatie die dit borgden zijn vandaag geschonden. Zekerheid over de naleving is een absolute voorwaarde voor de gemeente om de voorbereidende werkzaamheden te laten vervolgen en de feitelijke bouw aan te vangen.’
Door het stopzetten van de werkzaamheden is ook een aantal bewoners getroffen omdat zij geen warm water krijgen. De gemeente zet alles in het werk om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Moeizaam

De bouw van de parkeergarage onder het Tournooiveld kent een moeizame geschiedenis. Er was veel verzet tegen het kappen van vijf kastanjes en drie lindes. Bij de oppositie in de gemeenteraad rezen twijfels over de procedures wel correct waren gevolgd.