Onderzoek SCP: Haagse werkgevers discrimineren bij sollicitaties

werkloos
DEN HAAG - Sollicitanten met een Marokkaanse en Hindoestaanse achtergrond worden minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Haagse werkgevers dan autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van de gemeente Den Haag. Volgens het SCP is de etnische achtergrond van de sollicitanten de reden voor de afwijzing.
Voor het rapport
'Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt'
heeft het SCP Nederlandse, Hindoestaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse mensen met vergelijkbare kwalificaties laten solliciteren naar dezelfde functie. De fictieve sollicitanten verschilden alleen in etnische achtergrond, wat bleek uit de naam op het cv.
Autochtone sollicitanten hadden 34 procent kans op succes, Hindoestanen 23 procent en Marokkanen 19 procent. Onder kans op succes verstaat het SCP dat de sollicitant wordt uitgenodigd voor een gesprek of dat de werkgever op een andere manier heeft aangegeven interesse te hebben.

Toevoeging aan cv

Verder zijn er ook tests uitgevoerd waarin extra kwalificaties zijn toegevoegd aan de cv's van Marokkanen en Hindoestanen. Er werd twee jaar extra werkervaring, relevante cursussen en een passage over inzet en motivatie toegevoegd.
Het blijkt dat de kansen op succes van Marokkanen met extra kwalificaties gelijk zijn aan de kansen van autochtone sollicitanten zonder die toevoegingen. Het SCP concludeert daaruit dat werkgevers van Marokkanen meer zekerheid over hun prestaties willen.

Hindoestaanse namen

Bij Hindoestanen verdwijnt de discriminatie niet met extra kwalificaties. Volgens de onderzoekers komt dat doordat werkgevers de Hindoestaanse namen niet herkennen. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de cv's met Hindoestaanse namen blijkbaar beelden oproepen van een grote sociale en culturele afstand.  
Wanneer Hindoestanen in hun cv hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving aantonen door  bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk, verdwijnt bij deze groep de discriminatie.