Pvda en D66: Bedrijven die allochtone sollicitanten discrimineren moeten aan de schandpaal

DEN HAAG - De namen van bedrijven die sollicitanten discrimineren vanwege hun allochtone achtergrond moeten worden bekendgemaakt. Dat stellen PvdA en D66 in Den Haag.
De twee partijen reageren
. Daaruit blijkt dat sollicitanten met een Marokkaanse en Hindoestaanse achtergrond minder vaak worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Haagse werkgevers dan autochtone Nederlanders.
Het SCP heeft mensen met verschillende achtergronden en vergelijkbare kwalificaties laten solliciteren naar dezelfde functie. Autochtone sollicitanten hadden 34 procent kans op succes, Hindoestanen 23 procent en Marokkanen 19 procent.

Naming and shaming

De PvdA zegt geschokt te zijn. ‘Gelijke kansen is het begin voor gelijkwaardigheid. Dan is het schandalig dat je, ook al ben je nog zo gemotiveerd en gekwalificeerd, wordt afgewezen vanwege je huidskleur, achternaam, seksuele geaardheid of leeftijd', aldus Bülent Aydin. Ook D66 vindt het onacceptabel. ‘Keer op keer op je afkomst in plaats van je talent te worden beoordeeld, is funest voor je zelfvertrouwen en je vertrouwen in de toekomst’, zegt D66-raadslid Hanneke van der Werf.
De twee partijen willen dat de wethouder maatregelen neemt en ze willen een keiharde aanpak. Bülent Aydin: ‘Werkgevers zijn erg gevoelig voor negatieve publiciteit. Zou het geen goed idee zijn dat het Bureau Discriminatiezaken deze gevallen gaat registreren, en dat deze aan het eind van het jaar openbaar worden gemaakt?'

VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW erkent het probleem en zegt de resultaten van het onderzoek teleurstellend te vinden. ‘Blijkbaar wordt het risico van het aannemen van een Hindoestaanse of Marokkaanse Nederlander door werkgevers hoger ingeschat dan het risico bij het aannemen van een autochtone Nederlander. Dit is onwenselijk', aldus voorzitter Rob Perik.
Perik wijst op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER), ‘Discriminatie deugt niet’. Daarin staat dat er veel valt te winnen als ondernemers en instellingen zich bewust zijn van het discriminerende gedrag bij sollicitaties. Meer voorlichting zou leiden tot meer diversiteit.

Jongeren in de lift

De werkgeversorganisatie steunt zelf ook initiatieven om diversiteit op de werkvloer te promoten. Zo start er na de zomer het project ‘Jongeren in de lift’. Jongeren, ongeacht afkomst, krijgen hulp bij het vinden van het baan.