Haagse Valkenboskerk en Bethelkerk gaan tegen de vlakte voor appartementen

Ontregelde orgeltoetsen
DEN HAAG - De Valkenboskerk op de hoek van de Loosduinsekade en de Zuiderparklaan in Den Haag gaat waarschijnlijk tegen de vlakte. Het gebouw is niet meer in gebruik als kerk en er zijn ook geen gegadigden om het pand te kopen. De verwachting is ook niet dat er zich kopers gaan melden.
Volgens de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij, bouwen en wonen) is de kans groot dat de Westlandse woningbouwcorporatie Arcade op deze plek tussen de vijftig en zestig huurwoningen gaat bouwen. In een brief aan de Haagse gemeenteraad schrijft hij dat de corporatie ‘in principe is geïnteresseerd’.
Het besluit om geen diensten meer te houden in de Valkenboskerk zorgde een paar jaar geleden al voor onrust binnen de Haagse protestantse kerken, omdat het gebouw niet lang daarvoor nog voor tonnen was verbouwd. Nu valt hij ook nog eens ten prooi aan de slopershamer, denkt Wijsmuller. Het gebouw is geen monument, dus er is geen beletsel om de kerk te slopen.

Meer kerken worden gesloopt

De wethouder heeft een lijst met vastgoed dat niet meer wordt gebruikt door de rooms-katholieke en protestantse kerken aan de gemeenteraad gezonden. Een deel van de kerken wordt gesloopt, een ander deel krijgt een andere functie.
In de brief staat ook dat de Bethelkerk aan de Händellaan waarschijnlijk gaat plaatsmaken voor woningbouw. Dit gebouw is eveneens geen monument en het is ook niet ‘beeldbepalend’.

Verkocht aan Afrikaanse geloofsgemeenschap

Vier andere protestantse kerken kunnen wel blijven staan. De Kruispuntkerk aan de Diamanthorst is inmiddels verkocht aan een Afrikaanse internationale geloofsgemeenschap, de Thomaskerk aan de Harmelenstraat wordt wellicht ook verkocht aan een ander kerkgenootschap.
De Vredeskapel aan Malakkastraat is weliswaar niet meer in gebruik, maar is een rijksmonument en moet dus blijven staan. Voor de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat moet nog een plan worden gemaakt. Dit pand staat op de nominatie om een gemeentelijk monument te worden; het is ‘een belangrijk modernistisch werk uit de jaren '60’.

Gemeente koopt zelf ook pand

De Martelaren van Gorcum-kerk aan het Stadhoudersplantsoen is inmiddels door de gemeente gekocht. Deze ligt in de internationale zone. Hiervoor maakt de gemeente een plan.
Al eerder was duidelijk dat katholieke Theresiakerk aan de Apeldoornselaan en de Sacramentskerk aan de Sportlaan waarschijnlijk plaats moeten maken voor nieuwbouw.