Delfland schaft kwijtschelding waterschapsbelasting af; minima betalen 300 euro vanaf 2017

DELFT - Het Hoogheemraadschap Delfland gaat in 2017 de kwijtschelding voor mensen met een minimum inkomen voor de waterschapsbelasting afschaffen. Een gezin op bijstandsniveau moet dan 300 euro per jaar gaan betalen voor de zuivering van afvalwater.
'Kwijtschelding van deze heffing past niet meer in het huidige tijdsgewricht', staat te lezen in het coalitieakkoord van Delfland. Volgend jaar wordt al begonnen met het afbouwen van deze regeling; in 2016 kan nog maar maximaal 50 procent van de zuiveringsheffing worden kwijtgescholden.

De gemeente Den Haag, en enkele andere gemeenten in de regio, zijn niet blij met de maatregelen. Ze vrezen dat daardoor arme huishoudens nog meer in de financiële problemen komen. De gemeenten zijn verenigd in het Regionale Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden (RPA).

Sein op rood

De wethouders Sociale Zaken willen snel met het waterschap in gesprek om de maatregel van tafel te krijgen. 'We maken ons grote zorgen over het afschaffen van de kwijtschelding', zegt een RPA-woordvoerder in het AD. 'Minima kunnen al steeds moeilijker rondkomen, zo blijkt uit onderzoek. Zonder de steun van de gemeenten en het waterschap zouden veel bijstandsgezinnen in de schulden raken. De seinen staan echt op rood.'

De PvdA-fractie in Midden-Delfland vreest dat de gemeente opdraait voor de gevolgen. 'Aangezien bij het geheel of gedeeltelijk vervallen van de regeling de financiële positie van de betrokken burgers verslechtert, is aannemelijk dat gemeenten via de bijzondere bijstand zullen worden aangesproken', zegt PvdA-fractievoorzitter Elly de Jong.

Deel dit artikel: