Den Haag doet krakers van De Vloek een laatste bod

DEN HAAG - De gemeente Den Haag biedt de krakers van De Vloek nog een laatste kans om de alternatieve locatie aan de Beatrijsstraat te accepteren. Voorwaarde daarbij is dat de krakers het pand op Scheveningen op 1 september vrijwillig verlaten.
Vorige week oordeelde de rechter dat de gemeente het krakersbolwerk op de Hellingweg in Scheveningen mag ontruimen voor de bouw van een zeezeilhaven. Volgens de rechter zijn de bouwplannen concreet genoeg. Wel drong de rechter aan op het zorgen voor een alternatieve locatie voor De Vloek zodat de activiteiten van de culturele broedplaats voortgezet kunnen worden.

Dit alternatief is voor de gemeente Den Haag een voormalig schoolgebouw aan de Beatrijsstraat in Moerwijk. De Vloek heeft dit aanbod tot nu toe nog niet geaccepteerd. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders dat er een laatste bod gedaan zal worden.

Aanbod Beatrijsstraat

Dit betekent dat alle personen die zich tot De Vloek rekenen een laatste bod van het pand aan de Beatrijsstraat als alternatieve locatie wordt gedaan, mits deze personen zich identificeren, zich persoonlijk tot ontruiming van de Hellingweg verbinden en de bruikleenovereenkomst van de Beatrijsstraat persoonlijk ondertekenen,' schrijft het college. De gemeente doet dit aanbod ervan uitgaande dat het pand op 1 september 2015 ter vrije beschikking aan de gemeente staat.'

Voldoen de krakers hier niet aan dan zal de gemeente De Vloek ontruimen.

De Vloek verzet zich al lange tijd tegen ontruiming. De krakers willen niet weg omdat ze vinden dat de bouwplannen onzeker zijn. Daardoor dreigt het terrein braak te komen liggen waardoor zij onnodig zouden moeten vertrekken. De Vloek tekent daarom beroep aan tegen het vonnis van de rechter.

Meer over dit onderwerp:
vloek rechter ontruiming scheveningen
Deel dit artikel: