Verhuizing Reinier de Graaf is monsteroperatie: Elke twee minuten een patiënt

DELFT - Een grote logistieke operatie in Delft. Het complete Reinier de Graaf verhuist naar een nieuw gebouw op het terrein aan de Reinier de Graafweg. Vrijdag in alle vroegte gaan zo'n tweehonderd patiënten over. Daarvoor zijn tussen het oude en nieuwe gebouw overdekte gangen aangelegd. Elke twee minuten wordt er een patiënt verhuisd.
Er gaan verpleegkundigen van de eigen afdeling mee en er blijft altijd iemand achter bij de patiënt. 'We zijn er de hele dag mee bezig', vertelt verhuiscoördinator Ignace Cordier.
Voor de verhuizing staat een team van zeventig verhuizers klaar, maar verder wordt de operatie helemaal door het eigen personeel uitgevoerd. Speciale aandacht is er voor gevoelige en dure apparatuur. Daarvoor zijn aparte teams samengesteld en veiligheidsmaatregelen genomen.
Voor de verhuizing al zijn de risico's in kaart gebracht. 'Sommige apparaten zijn uitgerust met schokdetectoren en worden na de verplaatsing getest.' Zaterdag 15 augustus verhuisde de 2700 kilo zware CT-scan al naar het nieuwe ziekenhuis. Dat gebeurde met een kraan via een opening in de gevel op de eerste etage. Een vrachtwagen reed het apparaat vervolgens naar de nieuwbouw.

Ook tijdens de verhuizing worden kinderen geboren

Aan de logistiek van de verhuizing is maanden gewerkt. Maar tijdens de verhuizing zélf zal er volgens de verhuiscoördinator best het een en ander aangepast moeten worden. 'Ook tijdens de verhuizing worden kinderen geboren, gaan mensen dood en zijn er spoedgevallen.'
Eigenlijk draait het Reinier de Graaf gewoon door tijdens de verhuisdagen. 'We kunnen in principe alles doen. Oók spoedgevallen. Maar we hebben wel aan de ambulancedienst gevraagd spoedpatiënten zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen te brengen.'
Maandag moet het ziekenhuis in de nieuwbouw weer 'up and running' zijn. Over een paar maanden begint de sloop van het oude H- en B-gebouw en wordt een nieuwe parkeergarage gebouwd.