Natuurgebied het Zaanse Rietveld bij Alphen aan den Rijn gaat op de schop

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer gaan samen aan de slag in natuurgebied het Zaanse Rietveld. Het waterrijke gebied is te droog.
Bij de inrichting van het natuurgebied in 2006 was de verwachting dat het regenwater voldoende was om het gebied nat te houden, maar dit blijkt niet het geval. Daarom worden sloten in het Zaanse Rietveld de komende tijd verbreed. Verder komen er extra natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke helling.
Gebieden die moeras hadden moeten worden, zijn te droog gebleven. Deze plekken worden nu dieper uitgegraven, zodat het er natter wordt. Ook komt er een extra waterplas in het Zaanse Rietveld.

Vogels en kruiden profiteren

De plas komt niet meer helemaal droog te liggen en Staatsbosbeheer kan een natuurlijk verlopend peil gaan invoeren dat in de winter hoger is dan in de zomer. Met name vogels en kruiden profiteren hiervan.
Nadat Staatsbosbeheer en Rijnland klaar zijn met het verbeteren van de waterhuishouding, zal de gemeente Alphen aan den Rijn de wandelpaden opknappen.