De Vloek moet echt weg: Ontruiming krakersbolwerk op Scheveningen komt steeds dichterbij

DEN HAAG - Het moment dat het Scheveningse krakersbolwerk De Vloek wordt ontruimd komt steeds dichterbij.
De rechter heeft ook in hoger beroep bepaald dat de gemeente Den Haag het pand mag slopen. En dat vonnis is vandaag ook officieel aan de krakers meegedeeld. Dat betekent dat Den Haag het recht heeft om ná vandaag tot ontruiming over te gaan.

44 krakers hebben aangegeven dat zij naar een voormalig schoolgebouw aan de Beatrijsstraat gaan. Hoeveel krakers er precies in de Vloek zitten, is niet bekend.

Krakers beloven pand te ontruimen

Zij hebben een verklaring getekend waarin onder meer staat dat het pand aan de Hellingweg ‘voor of uiterlijk op 1 september 2015 wordt ontruimd, het pand niet aan derden in gebruik wordt gegeven, zij ermee instemmen dat achtergebleven goederen eigendom van de gemeente worden’.

Hoeveel krakers er precies in de Vloek zitten, is niet bekend. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wat de krakers gaan doen die de verklaring niet hebben ondertekend. De krakers moeten overigens de kosten betalen van het hoger beroep: in totaal bijna 3.400 euro.

Deel dit artikel: