PvdA 'woest' op waterschap om afschaffen kwijtschelding voor minima

DEN HAAG - De PvdA in de Haagse gemeenteraad is ‘woest’ op het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap wil de kwijtscheldingsregeling voor mensen met een bijstandsuitkering afschaffen. Dat betekent dat minima straks jaarlijks 283 euro meer moeten betalen dan voorheen.
'Deze plannen zijn ongelooflijk dom en asociaal. Het waterschap spoelt zo duizenden mensen in Den Haag door het afvoerputje', aldus PvdA-fractieleider Martijn Balster.

Hij wijst er ook op dat Delfland al jaren het duurste waterschap is van Nederland. De zuiveringsheffing kost een meerpersoonshuishouden in Delfland 283,14 euro. Ter vergelijking: bij het waterschap Rijnland kost dit 142,75 euro.

Veel mensen maken gebruik van regeling

Om deze hoge belasting niet funest te laten zijn voor mensen met een laag inkomen bestaat de kwijtscheldingsregeling. Door de regeling hoeven mensen in de bijstand het bedrag niet te betalen. In Den Haag maken 16.000 alleenstaanden en 7.800 gezinnen gebruik van de regeling.

Het afschaffen van de kwijtschelding heeft ‘dramatische gevolgen’ voor deze mensen, zegt Balster. ‘Het Nibud heeft berekend dat een gezin in de bijstand nu aan het eind van maand nauwelijks wat overhoudt. In Den Haag doen we er alles aan om een goed vangnet te organiseren. Het klinkt des te onwerkelijker dat waterschap Delfland deze ambitie gewoonweg de vernieling in probeert te helpen.’

Andere partijen moeten helpen

De PvdA doet een ‘klemmend beroep’ op VVD, CDA, D66 en GroenLinks om hun partijgenoten in het Hoogheemraadschap te vragen de voorgenomen plannen te heroverwegen. ‘Dit onzalige plan van Delfland mag niet doorgaan', aldus de sociaal-democraat.
Deel dit artikel: