Traditionele Zwarte Piet moet weg: 'Sinterklaasfeest moet voor iedereen een feest zijn'

DEN HAAG - De traditionele Zwarte Piet moet verdwijnen, heeft de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) besloten. Niet iedereen is het daarmee eens. SCOH-bestuursvoorzitter Gerard van Drielen licht het besluit in een interview met Omroep West toe.
Kunt u het besluit toelichten?

Het zijn twee dingen tot dit besluit hebben geleid. Ten eerste is er een grote maatschappelijke discussie over Zwarte Piet in ons land. Een aantal mensen ervaart deze traditie als discriminerend. Ten tweede hebben wij ook het rapport gelezen van het College voor de Rechten van de Mens. Daarin staat dat Zwarte Piet discriminerende elementen heeft. Als er zo’n spiegel wordt voorgehouden, moeten wij als stichting daar ook conclusies aan durven te verbinden. Het  Sinterklaasfeest moet voor iedereen een feest zijn.

Is het dat nu niet?

Nee, dat is het nu niet. Het is voor ons duidelijk dat een aantal ouders en kinderen zich stoort aan discriminerende elementen van Zwarte Piet.

Hoort u dat op uw scholen ook?

Die kritiek komt in Den Haag ook voor. Ouders zijn voor ons belangrijk en als zij kritiek hebben, moet je daar goed naar luisteren en proberen veranderingen aan te brengen.

Hoe gaan de Zwarte Pieten er bij u op school uitzien?

Het is nu aan de scholen om veranderingen door te voeren. We hebben ze geen blauwdruk gegeven van hoe ze dat moeten doen. We hebben alleen gezegd: 'Zorg ervoor dat je een aantal dingen merkbaar gaat veranderen zoals genoemd in het rapport van het College voor de Rechten van de Mens.' Uiteindelijk willen we toewerken naar een neutrale piet.

Mogen de pieten dan nog wel zwart zijn?

Je zult misschien nog wel een piet zien met zwarte roetvegen maar niet meer een geheel zwart geschminkte piet.

Een groot deel van de mensen snapt uw besluit niet. Wat zegt u tegen die mensen?

Dit besluit zal verzet en kritiek uitlokken maar het belang van mensen die zich gediscrimineerd voelen, weegt zwaarder dan dat van mensen die alles bij het oude willen laten.