Binnenhof in Den Haag op de schop, maar wie zijn de gebruikers en wat is de historie?

Fotochroom van het Binnenhof, de Ridderzaal in 1900
Fotochroom van het Binnenhof, de Ridderzaal in 1900
DEN HAAG - Het Binnenhof is dringend aan renovatie toe. Binnenkort wordt duidelijk hoe lang: het hele complex 5,5 jaar dicht of stapsgewijs in dertien jaar, waarbij er deels gewoon kan worden doorgewerkt. Het Binnenhof in Den Haag is het hart van de democratie, een plek die stijf staat van de historie. Wie zijn de gebruikers, wat is de geschiedenis en wat zijn de plannen? Een overzicht.
De gebruikers:150 Tweede Kamerleden, 75 Eerste Kamerleden, fractiemedewerkers én personeel van de Kamerbedrijven zelf. Alleen de Tweede Kamer telt al meer dan zeshonderd eigen mensen. Dan het ministerie van Algemene Zaken, met onder meer de Rijksvoorlichtingsdienst en de premier in zijn 'Torentje'.
De ministerraad komt bijeen in de Trêveszaal. De Raad van State heeft op het Binnenhof ook een onderkomen: een vergaderzaal en werkplekken waaronder één voor de vicepresident. Dan is er de Ridderzaal, gebruikt voor plechtigheden, zoals het voorlezen van de Troonrede door de koning(in).

De geschiedenis van het Binnenhof

De geschiedenis begint in 1229, toen Graaf van Holland Floris IV er een jachtslot aanlegde. Daarbij ontstond een dorpje dat zou uitgroeien tot 'Des Graven Haghe', Den Haag. Zijn kleinzoon, de roemruchte Floris V, legde de laatste hand aan de Ridderzaal.
'Der Keerlen God' stichtte er ook een kerk, waar mogelijk ook Johan van Oldenbarnevelt werd bijgezet, de raadspensionaris die in 1619 op het Binnenhof werd geëxecuteerd na een machtsstrijd met prins Maurits. De restanten van de kerk zijn verweven met de onderkomens van de Senaat. De SP wil tijdens de renovatie naar de resten van de raadspensionaris op zoek.

Wijzigingen op het Binnenhof

In de Franse tijd stond het Binnenhof een tijdje leeg en dreigde een andere bestemming. In 1848 werd daar ook over gedacht: De nieuwe grondwet legde de macht bij de Staten-Generaal en om dat kracht bij te zetten wilde men ergens anders heen.
Luid protest voorkwam dat. In 1992 kreeg het Binnenhof er veel nieuwbouw bij, er kwam een onder meer nieuwe plenaire zaal.

Binnenhof op de schop

In 2015 komt het vast te staan: het Binnenhof wordt te krakkemikkig en voldoet niet eens meer aan de wet- en regelgeving die er nota bene ter plekke is uitgedacht. Het goedkoopst is het als de renovatie in 5,5 jaar wordt uitgevoerd en iedereen zo lang naar elders verhuist, bijvoorbeeld naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat leeg komt.
De Eerste en Tweede Kamer zouden tijdens de renovatie in zijn geheel naar het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten verhuizen. Dat adviseert een commissie onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, die onderzoek deed naar de staat van het Binnenhof.