Opvang vluchtelingen in noordelijk deel Zuid-Holland: een overzicht

DEN HAAG - Gemeenten in onze regio zijn druk bezig om te kijken hoe zij moeten omgaan met de stroom aan vluchtelingen die uit onder andere Syrië naar Nederland komen. Hoe staat het momenteel hiermee? Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met de laatste stand van zaken (zoals bij ons bekend op maandag 28 september) bij de verschillende gemeenten in onze regio.
Voor dit overzicht hebben we drie 'groepen' aangemaakt. Onder de allereerste groep vallen gemeenten die op het moment van schrijven nog een debat voeren over het al dan niet (tijdelijk) opvangen van vluchtelingen. De tweede groep bevat gemeenten waar mensen tijdelijk óf eenmalig opgevangen worden. Katwijk is in deze groep geplaatst, omdat het huidige asielzoekerscentrum (AZC) tijdelijk 1.200 opvangplekken heeft. Dit centrum wordt mogelijk vervangen door een permanente, maar kleinere locatie.
Ook zijn er gemeenten die positief staan tegenover het opvangen van vluchtelingen en al op zoek zijn naar geschikte woonruimte. Hierbij is één nuance noodzakelijk. In deze groep zijn ook gemeenten meegenomen die statushouders willen plaatsen, zodat er plekken vrijkomen in AZC’s. Hieronder vallen Den Haag, Leiden en Noordwijkerhout. Statushouders zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben en in een asielzoekerscentrum wachten op een woning.

Groep 1: gemeenten die nog debat voeren

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn stemde donderdag in met een haalbaarheidsonderzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zo’n 250 vluchtelingen te huisvesten. Deze groep moet voor twee jaar - met een uitloop van één jaar - komen in het voormalige verzorgingstehuis Rijnzate aan de Magnoliastraat. Als het onderzoek een positief antwoord genereert, wordt nog overlegd met de omwonenden over de komst van de vluchtelingen.
Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg heeft nog geen standpunt ingenomen op een verzoek van het COA. Laatstgenoemde wil 800 vluchtelingen onderbrengen in twee gebouwen van de voormalige psychiatrische instelling Schakenbosch. Volgende week woensdag wordt het onderwerp besproken in de raadscommissie Algemene Zaken.

Opvang

Rijswijk geeft binnen enkele weken aan of en zo ja waar een opvang komt. Het COA heeft het oog laten vallen op het oude belastingkantoor aan de Steenvoordelaan. Ook de voormalige Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg is een optie om eventueel 600 tot 800 vluchtelingen op te vangen voor een periode van drie tot vijf jaar.
De gemeente Midden-Delfland heeft op haar beurt burgers opgeroepen om mee te denken over mogelijkheden voor noodopvang. Vanwege de afwezigheid van grote leegstaande kantoorpanden of gebouwen is dit volgens wethouder Annemieke de Goede nog een lastige opgave. Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Teylingen, Westland, Delft, Oegstgeest en Noordwijk gaven in een landelijk onderzoek van de NOS en de regionale omroepen aan ‘misschien’ vluchtelingen op te vangen. Naaldwijk (gemeente Westland) ving tot woensdag in het Carlton-hotel 67 vluchtelingen tijdelijk op.

Groep 2: gemeenten met tijdelijke of eenmalige noodopvang

Het tijdelijke asielzoekerscentrum in Katwijk blijft langer open. De locatie biedt momenteel plaats aan 1.200 vluchtelingen. Het plan is om dit centrum te vervangen door een kleinere plek, met plek voor circa 600 mensen. Hierover wordt donderdag beslist door de gemeente.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp bepaalt op haar beurt deze week of er een crisisopvanglocatie komt voor maximaal 150 vluchtelingen in sporthal De Viergang. Het COA laat een dezer dagen weten of deze groep eenmalig voor een periode van 3 tot 6 dagen daar mag verblijven.

Groep 3: gemeenten die op zoek zijn naar geschikte woonruimte

Noordwijkerhout maakte zaterdag bekend dat ze versneld op zoek gaan naar geschikte woonruimte voor statushouders. De gemeente bekijkt of deze vergunninghouders kunnen worden gehuisvest in het voormalige verzorgingshuis Munnekeweij. Daar is plek voor ongeveer 55 bewoners. In de tweede helft van oktober moet daarover duidelijkheid komen. Ook in Leiden zijn statushouders welkom. Het is nog niet bekend hoeveel mensen de studentenstad gaat opvangen en wanneer ze naar Leiden kunnen komen.
In Den Haag komt er voorlopig geen grootschalig asielzoekerscentrum. Dat houdt niet in dat de gemeente niets doet voor vluchtelingen. Den Haag streeft namelijk naar het opnemen van 700 extra statushouders, bovenop het wettelijke aantal van 1047 statushouders waar een woning voor geregeld moet worden.

Asielzoekerscentrum

De gemeente Gouda liet aan de bewoners weten dat er een asielzoekerscentrum komt op de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne. Hier moeten voor maximaal tien jaar 500 mensen gehuisvest worden. De gemeente gaat ervan uit dat de ruimte in de tweede helft van 2016 gebruikt kan worden voor de huisvesting van vluchtelingen. Zoetermeer benaderde het COA zelf met het verzoek om asielzoekers op te vangen. Over de precieze locatie worden nog gesprekken gevoerd.
In dit overzicht zijn alleen gemeenten in onze regio meegenomen, waarvan wij informatie hebben.