Nieuws

Vluchtelingen in leegstaande gebouwen Rijk

DEN HAAG - Leegstaande gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen worden ingezet voor de huisvesting van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Minister Stef Blok (Rijksdienst en Wonen) heeft dat vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel panden in Den Haag en Zoetermeer.
In totaal gaat het om 80.000 vierkante meter waarin duizenden vluchtelingen kunnen wonen. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt de panden, die voor de verkoop bedoeld zijn, aan aan de gemeenten. Die kunnen ze na de nodige aanpassingen inzetten om vluchtelingen die in Nederland mogen blijven een tijdelijke woning te bieden. De panden kunnen ook worden ingezet voor noodopvang.
Het kabinet gaat ook mogelijk maken dat woningcorporaties met al hun ervaring de panden kunnen beheren en onderhouden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een uitzonderingsmogelijkheid in de Woningwet, die juist bedoeld is om corporaties weg te houden bij de exploitatie van panden die ze niet zelf in eigendom hebben.

Druk op sociale huurwoningen verlichten

De maatregelen moeten onder meer de druk op de bestaande voorraad aan sociale huurwoningen verlichten. Het kabinet wil voorkomen dat de huisvesting van vluchtelingen die hier mogen blijven, leidt tot langere wachttijden voor andere woningzoekenden.
In Den Haag staat bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg leeg. Of dit pand ook in aanmerking komt voor vluchtelingenhuisvesting is nog niet bekendgemaakt.