'Bezuinigingen NFI Den Haag vormen gevaar voor opsporing'

DEN HAAG - Als de bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag doorgaan, zullen de doelstellingen van het kabinet voor opsporing niet worden gehaald. Tot die conclusie komen het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie en het NFI in een interne notie waarover De Telegraaf maandag heeft geschreven.
Om de extra prioriteiten te halen zijn juist zestig voltijdbanen extra nodig, stellen de organisaties. Daarvoor is alleen al voor de loonkosten een structurele investering van 6 miljoen euro nodig. Dat staat in schril contrast met de geplande besparing van 13 procent op het budget, die tientallen banen kost. De notitie stamt uit februari maar is nooit openbaar geweest. Het debat over de
was in april. Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP vindt nu dat de discussie over de bezuinigingen opnieuw moet,
.
Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur  reageerde maandag in het programma De Ochtend op Radio 1. Volgens Van der Steur zal het NFI altijd te weinig capaciteit hebben om al het werk te doen. Volgens Van der Steur is het van groot belang dat het OM en de politie steeds weer aangeven wat bij hen de prioriteiten zijn. Grote zaken krijgen altijd voorrang, aldus de minister.

Geen open financiering

Van der Steur is zich bewust van de beperkingen van het NFI. 'En ik heb aan de Kamer al toegezegd dat ik ga kijken hoe we in het komend jaar de financiering aan het NFI zodanig kunnen veranderen dat deze discussie wat meer tot het verleden behoort. Hoewel ik me ook realiseer dat we altijd capaciteitsproblemen zullen houden, omdat je nou eenmaal zo’n instituut niet open kunt financieren', aldus de bewindsman.