Hoogheemraadschap van Rijnland voert dijkbezwijkproef uit bij Leendert de Boerspolder bij de Kaag

© Youssef Zerrouk
KAAG - Iets ten zuiden van de Ringvaart bij de Kaag wordt het maandag spannend. De grote vraag is hoe lang de dijk het houdt. Het hoogheemraadschap van Rijnland voert bij de Leendert de Boerspolder namelijk een zogenoemde dijkbezwijkproef uit om te testen hoe sterk de Nederlandse veendijken zijn.
Deze proef duurt tot halverwege oktober. In het voorjaar van 2016 worden de eerste conclusies bekendgemaakt.
Het is de bedoeling dat de dijk bij de Kaag uiteindelijk doorbreekt. Het hoogheemraadschap zet daarom de Leendert de Boerspolder onder water om te testen onder welke omstandigheden de dijk bezwijkt. Hiervoor zit de dijk vol met sensors.

De deelnemende partijen - naast het hoogheemraadschap onder andere de TU Delft en kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA - simuleren voor de proef hevige weersomstandigheden. De dijk wordt eerst ‘vernat’, daarna ontgraven en vervolgens weer vernat. Dit proces wordt herhaald tot de dijk bezwijkt.

Onderzoek
De afgelopen jaren heeft er veel onderzoek plaatsgevonden naar dijken op veen en de sterkte daarvan. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelde de Leendert de Boerspolder beschikbaar om deze kennis in de praktijk te toetsen.
Met de uitkomsten van de proef kunnen de rekenmodellen voor kleidijken op veen worden aangescherpt. Daardoor worden deze dijken minder snel afgekeurd en kunnen de kosten voor het beheer en de versterking ervan omlaag zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.