Instellingen

Wat is het verschil tussen vluchteling en asielzoeker? En 9 andere vragen over de opvang in Den Haag

Vluchteling in asielzoekerscentrum
Archief
DEN HAAG - Zeshonderd vluchtelingen, zo'n vijftig tot honderd zogenoemde statushouders en nog eens veertig minderjarige asielzoekers. Dinsdag werd bekend dat Den Haag deze aantallen gaat opvangen. Veel cijfers en veel termen, maar waar gaat het nu precies om? Omroep West zet een aantal feiten op een rijtje.
Wat is het verschil tussen een statushouder, vluchteling, migrant en asielzoeker?
Je bent een vluchteling als je bent gevlucht uit vrees voor geweld, of omdat je leven op het spel staat. Vaak zijn dit mensen uit een oorlogsgebied. Een migrant is iemand die naar een ander land trekt voor een beter bestaan.
Een asielzoeker is iemand die een asielaanvraag heeft ingediend. Dit kunnen zowel vluchtelingen als migranten zijn. Een statushouder is iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen en dus mag blijven.

En wat is het verschil tussen een asielzoekerscentrum en een noodopvang?

Asielzoekers verblijven in een asielzoekerscentrum (azc). Zij blijven daar tot over hun asielaanvraag is beslist. Als die wordt afgewezen moeten ze terug naar hun eigen land. Als die asielaanvraag wordt toegekend dan is die persoon statushouder en krijgt die hij/zij een woonruimte.
De noodopvang is tijdelijk. Mensen zitten hier tijdelijk, totdat ze naar de centrale opvanglocatie in Ter Apel kunnen. Hier krijgen ze begeleiding bij het aanvragen van hun asielaanvraag.

Hoeveel mensen komen er in het gebouw van het voormalig ministerie van SZW?

Hier komen 600 asielzoekers wonen. Zij mogen tot het einde van het jaar blijven. Het gaat om tijdelijke noodopvang.

Wat gebeurt er met het ministerie vanaf  1 januari?

Dat wordt verbouwd. Er komen dan alleen mensen met verblijfsvergunning (statushouders dus) te wonen. Op die manier komt er minder druk te liggen op de toewijzing van sociale huurwoningen, want ook hier is de vraag nog steeds groot.

Hoe lang mogen de statushouders in het ministerie blijven?

Eigenlijk voor zo lang als dat ze willen. De woningen in het voormalig ministerie van SZW zijn namelijk gewoon echte huizen.

Hoeveel statushouders hebben woonruimte nodig in Den Haag?

De gemeente houdt er rekening mee dat vanaf 1 januari 2016 zo'n 2.110 statushouders woonruimte nodig hebben.

Wie komen er straks in het gebouw van Parnassia te wonen aan de Kiwistraat?

Dit zijn veertig minderjarige vluchtelingen. Zijn wonen hier begeleid. Op het moment dat zij 18 jaar oud zijn, stromen ze door naar andere woonruimte.

Blijft Parnassia de komende jaren een tijdelijke opvang?

Voorlopig is dit een tijdelijke opvang. Als er behoefte blijft aan een opvang voor minderjarige vluchtelingen, dan bestaat er een kans dat er ook na die veertig vluchtelingen weer plek is voor nieuwe, jonge vluchtelingen.

Op de Scheveningseweg is straks plek voor vijftig tot honderd statushouders. Wanneer komen zij daar wonen?

Het gebouw aan de Scheveningseweg is nu een zorgcentrum, de gemeente moet dat eerst aanpassen aan de nieuwe rol. Dit kost wat tijd. De gemeente Den Haag verwacht dat de statushouders er begin 2016 kunnen wonen.

Hoe zit het met de Julianakazerne?

De voormalige Prinses Julianakazerna was door het Rijk aangewezen als geschikte locatie. De kazerne wordt voorlopig niet gebruikt, maar lijkt nog niet definitief uit beeld als opvanglocatie.