Instellingen

Dijkbezwijkproef Kaag 'lijkt goed te zijn gegaan', wel uren eerder dan verwacht

De dijk in de Leendert de Boerspolder is doorgebroken
© Youssef Zerrouk

KAAG - Iets ten zuiden van de Ringvaart bij de Kaag is woensdagochtend voor het eerst in Nederland een dijkbezwijkproef met een echte dijk gehouden. Het hoogheemraadschap van Rijnland liet de Leendert de Boerspolder onder water lopen, om te zien onder welke omstandigheden een kleidijk op veen bezwijkt.

De kleidijk op veengrond bij de Kaag zat voor deze gelegenheid vol sensoren. De dijk brak door - zoals de bedoeling was - maar wel uren eerder dan verwacht. 'Het gebeurde rond 6.30 uur', vertelt projectleider Henk van Hemert. Er was uitgegaan van 8.00 uur. 'We zaten er dus een paar uur naast, maar het blijkt verder goed te zijn gegaan. Het was een perfecte afschuiving. Nu gaan we kijken of wat er gebeurt, klopt met de rekenmodellen.'Op basis van

wil het hoogheemraadschap de rekenmodellen voor kleidijken op veen aanscherpen. Dit moet er voor zorgen dat dit soort dijken in de toekomst minder snel afgekeurd worden en dat de kosten voor beheer en versterking omlaag kunnen met behoud van de veiligheid.
Geen natte voeten

Het doorbreken van deze dijk zorgt niet voor natte voeten voor de bewoners in de buurt van de polder. Er staat nu 1 hectare onder water en dat zorgt voor een betere doorstroom van het water er omheen.

De polder dient nu als buffer zodat de waterstand van de ringvaart niet te hoog wordt bij hevige regenval. Daarnaast kan de natuur hier zijn gang gaan en kunnen vissen paaien.