Nieuws

Ruime steun in politiek voor opvang vluchtelingen in Den Haag

Haagse raad over komst vluchtelingen
DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt de plannen om op drie locaties in de stad vluchtelingen op te vangen. Het gaat zowel om opvang voor statushouders als tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Alleen de PVV en Groep de Mos/Ouderenpartij verzetten zich woensdagavond tijdens een extra raadsvergadering tegen de opvang.
Den Haag heeft
waar vluchtelingen terecht kunnen. Het gaat om het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waar maximaal 600 asielzoekers tot uiterlijk het einde van dit jaar terecht kunnen. Verder gaat de gemeente 50 tot 100 vluchtelingen met een verblijfstatus onderbrengen in een pand aan de Scheveningseweg 90 en in een gebouw van zorginstelling Parnassia/De Jutters komen 40 alleenstaande minderjarigen.
Aan het begin van de vergadering ontstond rumoer omdat ongeveer 30 belangstellenden de raadzaal in wilden. Omdat de zaal vol zat, mochten ze niet naar binnen. Dat accepteerden ze niet direct en de politie moest eraan te pas komen om ze naar een plek in het stadhuis te leiden waar ze het debat via schermen konden volgen.  

Collegepartijen zijn tevreden

Daarop was te zien dat collegepartijen D66, PvdA, HSP en CDA tevreden zijn over de plannen omdat de stad van vrede en recht zijn verantwoordelijkheid neemt door vluchtelingen op te vangen.
Coalitiegenoot VVD vindt dat ook goed, maar is wel kritisch. De partij heeft vooral veel moeite met de opvang in het ministerie van SZW omdat de partij tegen 'grootschalige opvang in een woonwijk' is. De partij legt zich toch neer bij de beslissing omdat de opvang uiterlijk tot het einde van het jaar is. Het liberale raadslid Ingrid Michon stelde tijdens het debat voor om aan de rand van de stad 1200 containerunits te plaatsen voor het opvangen van statushouders. Die zouden het liefst in de Vlietzone moeten komen.

Oppositie blij met opvang

Ook veel partijen in de oppositie zijn blij met de opvang. GroenLinks vindt alleen dat het te lang heeft geduurd voordat de beslissing is genomen.
De PVV en Groep de Mos/Ouderenpartij zijn echter ronduit woedend over de plannen. Beide partijen vinden dat het gemeentebestuur voorbij gaat aan de bewoners die tegen de opvang zijn. Maar een motie van de PVV om helemaal geen asielzoekers toe te laten in de stad kreeg geen steun van andere partijen. Een verzoek van de Groep de Mos om een politiepost te vestigen in het voormalig ministerie, kon ook niet rekenen op stemmen van buiten de eigen fractie.

Siemens schenkt kerstpakketten

Voorafgaand aan het debat waren er 31 insprekers. Een woordvoerder van Siemens - dat vlak naast het ministerie is gevestigd - verklaarde dat het bedrijf zich erg met de stad verbonden voelt. Het wil ook een goede buur zijn van de asielzoekers. Daarom gaan de kerstpakketten dit jaar niet naar de eigen medewerkers, maar naar de vluchtelingen. 'En ook op de langere termijn denken we graag mee.'
Een bewoner van Scheveningen liet echter weten dat daar juist grote zorgen zijn over de komst van vluchtelingen naar hert gebouw aan de Scheveningseweg. De mensen uit die omgeving zouden vrezen voor hun veiligheid.