Ook burgers kunnen nu fiets stallen onder stadhuis Den Haag

DEN HAAG - De Haagse wethouders Tom de Bruijn (verkeer) en Rabin Baldewsingh (personeel) hebben vrijdag de vernieuwde fietsenstalling onder het stadhuis aan het Spui geopend. De gratis stalling was vroeger alleen bestemd voor ambtenaren, maar nu kunnen ook andere mensen er hun rijwiel kwijt.
De stalling biedt plek aan in totaal 1500 fietsen. De helft van de ruimte is bedoeld van voor de medewerkers van het stadhuis, de andere helft is voor de rest van de stad. In het weekeinde mag iedereen gebruik maken van de hele kelder.
Volgens de gemeente is er dringen behoefte aan stallingsruimte. Het fietsgebruik nam tussen 2010 en 2014 met twaalf procent toe en zal naar verwachting verder stijgen.
Wethouder De Bruijn: 'Deze fietsenstalling is een aanwinst voor de binnenstad. Fietsen staan er veilig en droog en tegelijkertijd is het minder rommelig op straat met door elkaar heen geparkeerde fietsen.'
De gemeente hoop met de stallingen ook een einde te maken aan de fietschaos in de stad. Vooral in de Grote Marktstraat en omgeving staan overal rijwielen.

Nog twee nieuwe stallingen

In november worden nog twee nieuwe stallingen geopend, bij het Rabbijn Maarsenplein en bij de Grote Markstraat. In totaal creëert Den Haag dit jaar 2600 nieuwe fietsparkeerplekken in het centrum. De stallingen worden beheerd door Biesieklette.