Raadselachtige jongen in graf Sint Janskerk Gouda krijgt gezicht

GOUDA - Experts hebben een reconstructie gemaakt van het gezicht van de jongen die al eeuwen begraven ligt in de Goudse Sint Janskerk. Het gezicht wordt woensdag 28 oktober onthuld. Het skelet van de jongen werd vorig jaar gevonden tijdens archeologische opgravingen in het koor van de Kerk.
Tijdens dat archeologisch onderzoek - dat gedaan werd voorafgaand aan het funderingsherstel van het koor - werden verschillende intacte grafkelders ontdekt. Die behoren toe tot de Goudse elite uit de 17e en 18e eeuw. In één van die kelders liggen de zeven skeletten van de in 1700 overleden burgemeester Melchior Gerard van Rietveld en zijn familie. In Nederland worden zelden grafkamers opgegraven, laat staan dat de inhoud nog aanwezig is.

Naast die grafkelders werden in de kooromgang nog 50 begraven lichamen gevonden, onder meer van de jongen. Zijn graf was opvallend. Zijn hoofd lag namelijk niet richting het oosten - zoals gebruikelijk - maar naar het westen. Dit werd normaal gesproken alleen gedaan bij priesters, maar dat kan de jongen niet geweest zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de jongen 16 was toen hij overleed.

Gaten in gebit

De jongen had gaten in zijn gebit. Die wijzen op het veelvuldig roken van een kleipijp. Uit botonderzoek blijkt verder dat hij regelmatig kampte met ondervoeding en ziekte. Uit grafboeken blijkt niet wie de jongen is. Volgens experts wijst alles op iemand uit de sociale onderklasse. Maar mensen uit die klasse werden normaal gesproken juist niét in de kerk begraven.
Deel dit artikel: