Bijna 2.000 omwonenden dienen bezwaar in tegen plannen Blankenburgtunnel

MIDDEN-DELFLAND - Bijna 2.000 inwoners hebben donderdag een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen voor de Blankenburgtunnel door natuurgebied Rietputten. Ze vinden het onacceptabel dat de zesbaanssnelweg natuur, landschap en recreatie gaat aantasten en vinden de noodzaak onvoldoende aangetoond.
De natuur- en bewonersorganisaties hebben samen met Natuurmonumenten en Milieufederatie Zuid-Holland kritiek geuit op het plan. Ze hebben hun klachten ingeleverd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Blankenburgtunnel is een tunnelverbinding die de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam verbindt. De weg loopt door het natuurgebied de Rietputten, tussen Maassluis en Vlaardingen.

De organisaties vinden dat onvoldoende is aangetoond dat de weg de problemen met het fileknelpunt rond Rotterdam gaat oplossen. En juist het beschermde natuurgebied de Rietputten grote schade gaat aanbrengen. Het natuurgebied is volgens hen de groene long van ruim twee miljoen Randstedelingen.

LEES OOK: Burgemeester Rotterdam en Den Haag: 'Handen af van Midden-Delfland'

Betere oplossing

Volgens de tegenstanders zijn er betere inpassingen mogelijk voor de weg op deze plaats. Zo heeft onderzoek van Rijkswaterstaat uitgewezen dat een volledige ondertunneling van de weg ook mogelijk is. En dit zal het natuurgebied sparen volgens de organisaties.
Deel dit artikel: