Nieuws

COA geeft toe verkeerde vluchtelingen te hebben gestuurd: 'Dat had niet mogen gebeuren'

DEN HAAG - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft toegegeven dat het een fout heeft gemaakt bij het sturen van vluchtelingen naar het pand van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag. In plaats van vluchtelingen kwamen er vooral statushouders, die een verblijfsvergunning hebben en wachten op definitieve woonruimte.
'Tijdens een constructief gesprek heeft de gemeente Den Haag haar ongenoegen aangegeven over niet nagekomen afspraken ten aanzien van de
die woensdagavond arriveerde en het feit dat zich daaronder onaangekondigd vergunningshouders bevonden. Dat had niet mogen gebeuren', meldt het COA in een
.
Het COA heeft beloofd voor de collegevergadering van aanstaande dinsdag een nieuw voorstel te doen aan de gemeente voor de opvang van vluchtelingen. Dit voorstel zal volgens het COA in lijn zijn met eerder gemaakte afspraken. 'Daarbij is het belangrijk dat er meer evenwicht komt in de samenstelling van de groep asielzoekers uit verschillende fasen van het opvangproces', aldus het bericht.

Protest

Woensdagavond arriveerde een groep van zo'n 200 vluchtelingen bij het voormalige pand van SZW. Vrij snel na aankomst gingen ongeveer 30 vluchtelingen uit protest de straat op om daar de nacht door te brengen. De groep klaagde over het gebrek aan privacy en het ontbreken van koelkasten en televisies. Ook maakten ze duidelijk dat ze erop hadden gerekend zelf te kunnen koken.
Naar aanleiding van het protest gingen omwonenden de straat op om hun beklag te doen over de klagende vluchtelingen. Zij wezen de in hun ogen 'ondankbare vluchtelingen' erop dat ze blij mochten zijn met een dak boven hun hoofd en eten. De buurtbewoners hadden toen nog geen kennis van de verkeerde status van de mensen die per bus waren gekomen.

Met brief geïnformeerd

De buurt was juist eerder door de gemeente Den Haag in een brief geïnformeerd dat in de noodopvang alleen mensen zouden komen die in afwachting zijn van hun asielprocedure. Op de website van de gemeente Den Haag staat nog altijd dat het gaat om mensen die bij kunnen komen van hun reis. Zij krijgen een bed, douche en drie keer per dag een maaltijd.
In een toelichting meldde de gemeente dat het ministerie van SZW tot 1 januari een locatie is voor 'tijdelijke noodopvang'. Pas na 1 januari zou het ministerie geschikt worden gemaakt voor de opvang van statushouders, waarbij het ministerie wordt omgebouwd tot langdurige woonruimte.

Ander opvangadres

Het tumult van donderdag leidde er 's avonds toe dat de groep vluchtelingen een ander opvangadres kreeg. Ook liet de gemeente Den Haag weten dat van de verwachte 600 vluchtelingen er nu 200 zitten en er voorlopig niet meer bijkomen.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons dossier: omroepwest.nl/dossiers/vluchtelingen