Haagse wethouder dreigt Hoogheemraadschap aan te pakken als ze kwijtschelding afschaffen

DELFT - Als de kwijtschelding voor minima wordt afgeschaft wil de Haagse Wethouder Rabin Baldewsingh dat er taken van het hoogheemraadschap worden ondergebracht bij andere organisaties. Hij dreigt dan bijvoorbeeld de inning van de zuiveringsheffing weg te halen bij het hoogheemraadschap.
Er wordt donderdag bij het Hoogheemraadschap van Delfland vergaderd over het afschaffen van de kwijtschelding voor minima. Tientallen mensen voerden actie tegen het afschaffen van de regeling. De SP, de PvdA en de Delftse studentenvakbond hebben grote bezwaren.

Ze stellen dat het plan flinke gevolgen heeft voor de allerarmsten omdat ze dit het geld onmogelijk kunnen opbrengen en daardoor alleen maar veder in de schulden komen. Daarom vragen de actiegroepen het besluit uit te stellen.

Kwijtscheldingsregeling

Het hoogheemraadschap van Delfland wil af van de kwijtscheldingsregeling omdat hierdoor huishoudens die wel belasting voor zuiveringsheffing betalen nu onevenredig worden aangeslagen. Zij betalen dus meer omdat anderen niet betalen.

Het gebied van het Hoogheemraad van Delfland bestaat uit zo’n 490.000 huishoudens. Zo’n 54.000 van die huishoudens hoeven op dit moment geen zuiveringsheffing te betalen aan het hoogheemraadschap omdat ze op het bijstandsniveau leven.

94 euro

De kwijtschelding is voor een eensgezinshuishouden op bijstandsniveau 94 euro per jaar, en voor een meergezinshuishouden 284 euro per jaar. Door kwijtscheldingsregeling voor minima moesten de huishoudens die wel waterschapsbelasting betalen ter compensatie over 2014 ruim gezamenlijk 9,3 miljoen euro extra zuiveringsheffing opbrengen.

Deel dit artikel: