Hoogheemraadschap Delfland neemt omstreden besluit; minima moeten ook zuiveringsheffing gaan betalen

DELFT - Minima moeten in de toekomst ook zuiveringsheffing gaan betalen, dat heeft het Hoogheemraadschap van Delfland woensdag besloten. Tot nu toe konden huishoudens die van de bijstand moeten rondkomen gebruikmaken van een kwijtscheldingsregeling.
De kwijtschelding wordt in twee jaar tijd geleidelijk afgeschaft, omdat de regeling oneerlijk zou zijn voor burgers die wel waterschapsbelasting betalen. Het gebied van het hoogheemraad bestaat uit zo’n 490 duizend huishoudens. Zo'n 54 duizend van die huishoudens hoeven op dit moment geen zuiveringsheffing te betalen aan het hoogheemraadschap, omdat ze op het bijstandsniveau leven.

De kwijtschelding is op dit moment voor een eensgezinshuishouden op bijstandsniveau 94 euro per jaar en voor een huishouden dat uit meerdere personen bestaat  284 euro per jaar. Door de kwijtscheldingsregeling voor minima moesten de huishoudens die wel waterschapsbelasting betalen vorig jaar gezamenlijk 9,3 miljoen euro extra betalen.

Veel kritiek

Op de afschaffing van de regeling is veel kritiek van zowel gemeentebesturen en studentenvakbonden als maatschappelijke organisaties. De vrees is dat minima nog verder in de financiële problemen komen als ze geen gebruik meer kunnen maken van de regeling. Voorafgaan aan de vergadering werd er buiten het pand van het hoogheemraadschap daarom geprotesteerd door tientallen mensen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland schaft overigens niet de totale kwijtscheldingsregeling voor minima af. Zo kan er voor het andere deel van de waterschapsbelasting, de watersysteemheffing, in de toekomst nog wel kwijtschelding worden aangevraagd.

Versoberen

Of in navolging van het besluit van vandaag andere waterschappen de kwijtscheldingsregelingen ook gaan versoberen, is nog onduidelijk.
Deel dit artikel: