Instellingen

50PLUS in Provinciale Staten heeft twijfels over zorg bij gemeenten

© ANP
REGIO - 50PLUS in Zuid-Holland is er niet gerust op dat de overheveling van de zorg naar de gemeentes goed verloopt. De partij wil dat de provincie de gevolgen van de zogenoemde decentralisatie van de zorg gaat volgen. Provinciale Staten praten volgende week over het voorstel van 50PLUS.
Veel zorgtaken zoals de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp voor ouderen zijn van het Rijk en de provincies naar de gemeentes gegaan. De gemeentes maken zich inmiddels
omdat er op deze zorgtaken flink wordt bezuinigd.
Sinds de decentralisatie speelt de provincie geen rol meer als het gaat om deze zorgtaken. Volgende week bespreken de partijen of dat zo moeten blijven. 50PLUS vindt van niet en wil weten hoe het gaat met mensen die zorg krijgen.

Volgende week debat

Fractievoorzitter Bakx is ontevreden over de manier waarop minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vinger aan de pols houdt.  'De Plasterkevaluatie is alleen een financiële monitoring. Je moet natuurlijk bij de mensen te rade gaan die al die wijzigingen over zich heen krijgen', volgens Bakx.
Over het voorstel wordt volgende week woensdag gedebatteerd. Of de provincie het plan overneemt, wordt later bepaald.