Haagse gezinnen mogelijk gecompenseerd voor afschaffen van kwijtschelding Hoogheemraadschap

DEN HAAG - Arme gezinnen in Den Haag krijgen mogelijk een hogere inkomenstoeslag van 200 euro per jaar. De armoede onder deze groep is het grootst. Bovendien worden zij het hardst getroffen door het afschaffen van de kwijtschelding van het Hoogheemraadschap van Delfland. Den Haag onderzoekt of ze hiervoor gecompenseerd kunnen worden.
Dit staat in de Armoedenota van wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). Baldewsingh verzet zich al lang tegen het plan van het Hoogheemraadschap om minima niet langer te ontzien bij het betalen van zuiveringsheffing. Maar zijn verzet heeft geen resultaat gehad en het Hoogheemraadschap besloot half november om de kwijtschelding af te schaffen.

Den Haag legt zich er niet bij neer en blijft zich in regionaal verband verzetten. Ook onderzoekt het gemeentebestuur of Den Haag deze gezinnen tegemoet kan komen. 'Ik laat ze niet in de kou staan,' zegt Baldewsingh. 'Een-op-een-compensatie gaat niet lukken, want dat kost mij miljoenen en dat is er niet. Maar wij gaan wel onderzoeken of ze op de een of andere manier gecompenseerd kunnen worden.'

Armoedenota

Het plan maakt deel uit van de Armoedenota. Daarin staat dat Den Haag volgend jaar 62,5 miljoen euro uitgeeft aan armoedebestrijding. Het geld is onder andere bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Zij krijgen financiële ondersteuning bij het aanschaffen van schoolspullen, de vergoeding van sportlidmaatschap en de ouderbijdrage voor school. Ouderen met een Ooievaarspas houden het recht op gratis OV, cursussen en een collectieve zorgverzekering.

Den Haag gaat verder de stad in om vernieuwende ideeën voor armoede- en schuldenmaatregelen op te doen. Deze ideeën gaat  Baldewsingh 'ophalen' tijdens een speciale armoede- en schuldenconferentie volgende week woensdag. Hij trekt een half miljoen euro uit voor deze innovatie.
Deel dit artikel: