Gemeenteraad Den Haag: 10-duizendbanenplan levert weinig resultaat op

DEN HAAG - Oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben weinig vertrouwen in het 10-duizendbanenplan van het stadsbestuur. Een half jaar nadat het college heeft aangekondigd om 68 miljoen euro uit te trekken voor het oplossen van de hoge werkloosheid in de stad, is er nog geen zicht op een begin hiervan vinden ze. Ook collegepartij de VVD is uitermate kritisch.
De werkloosheid in de stad is met 16,5 procent van de beroepsbevolking beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 9,8 procent. Dat heeft onder meer te maken met het teruglopen van het aantal ambtenarenbanen. Daarom moet Den Haag zoeken naar werk in andere sectoren.

Het college van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA heeft als topprioriteit gesteld dat het de werkloosheid in de stad wil aanpakken. Daarvoor wordt 68 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld gaat onder andere naar het aanjagen van de lokale economie en naar maatregelen die mensen moeten helpen aan werk.

Op de goede weg

Volgens het college is het op de goede weg. De werkloosheid is licht gedaald van 17,2 procent naar 16,5 procent en ook met de economie gaat het langzaam beter. Het aantal faillissementen is gedaald van zestien bedrijven per maand naar dertien, grote internationale bedrijven breiden zich uit en Den Haag trekt meer congressen. Ook hebben straatvegers met een uitkering een vaste baan gekregen van het stadhuis.

Maar voor de oppositie zijn deze resultaten onvoldoende. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: 'Ik heb het dossier goed doorgenomen en ik kom uit op tien banen die dit college heeft gerealiseerd. Als ze zo doorgaan, hebben ze pas over 500 jaar hun tienduizend banen.'

Oppositie en college kritisch

Ook Groep de Mos/Ouderenpartij Den Haag is ontevreden over de resultaten. 'Het college heeft ons tienduizend banen beloofd en trekt hiervoor 68 miljoen euro uit,' zegt Richard de Mos. 'Dat is veel geld en daar zie ik niets van terug.'

De PVV noemt de ambitie van het college om 10 duizend banen te realiseren onhaalbaar. Bovendien vindt de partij dat het college een vertekend beeld geeft van de werkgelegenheidscijfers.

'Het college telt een groep mensen die nog altijd bijstand krijgt, toch mee in de uitstroomcijfers, ' zegt PVV-raadslid Elias van Hees. 'Dat gaat om mensen die een parttimebaan hebben gevonden maar nog steeds een uitkering krijgen. Hoe kun je deze mensen met droge ogen meetellen als uittreders van de regeling?'

Niet alleen de oppositie, ook collegepartij de VVD is kritisch. De partij vindt de plannen nog altijd te vaag. 'Wij hebben in de zomer gevraagd om duidelijkheid over de besteding van die 68 miljoen euro', zegt VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. 'Maar de plannen blijven vaag. En dat is jammer want de economie heeft een oppepper nodig. Wat ons betreft lukt dat vooral door ondernemers de ruimte te geven.'

D66 tevreden

Collegepartij D66 is juist tevreden. Volgens de partij wordt er nu een goede basis gelegd voor het aanjagen van de lokale economie. Maar je hebt niet van de een op de andere dag nieuwe banen.

D66-fractievoorzitter Robert van Asten: 'De gemeente zorgt niet voor banen. Dat moet van ondernemers komen. En het is aan de gemeente om die ondernemers te stimuleren en te faciliteren zodat zij voor banen kunnen zorgen. Maar dat kost tijd.'

Donderdag debatteert een raadscommissie van de gemeenteraad over het 10-duizendbanenplan.