Nieuwe inrichting raadzaal Den Haag kost zes ton; SP is woest

DEN HAAG - De verbouwing van de raadzaal in Den Haag kost 600.000 euro. Dat staat in het conceptraadsvoorstel dat in het bezit is van Omroep West. De SP en de PVV zijn furieus. De SP vindt dat er alleen geïnvesteerd zou moeten worden in het veiliger maken van de raadzaal en niet in het mooier maken ervan.
In het
dat de inrichting van de zaal aangepakt gaat worden. Zo worden de geluids- en beeldinstallatie verbeterd, wordt het huidige meubilair aangepast en krijgen de raadsleden een andere plek zodat ze niet langer met hun rug naar de publieke tribune zitten. Dit zou het debat verbeteren.
Daarnaast komt er een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo wordt er een extra nooduitgang gemaakt en wordt de plek waar burgers kunnen inspreken verplaatst. Deze zal dichter bij de publieke tribune komen, zodat insprekers niet langer door de raadzaal lopen. Het plaatsen van detectiepoortjes is onderzocht maar die zijn geschrapt omdat aan de effectiviteit wordt getwijfeld.

Kosten vluchttrap 125.000 euro

Voor de herinrichting van de raadzaal moet zes ton worden uitgetrokken staat in het conceptraadsvoorstel van het presidium. Hierin zit een vertegenwoordiging van vijf raadsleden. De kosten voor het maken van een extra nooduitgang met vluchttrap naar de bovengelegen gang wordt geschat op 125.000 euro.
De SP is woest en kan zich niet vinden in het voorstel. 'De D66-voorzitter van het presidium speelt politieke spelletjes om zijn wens om zes ton kapot te slaan aan een fraaie raadzaal erdoor te drukken', zegt SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Veiligheid voorop

Van Kent is lid van het presidium. Van Kent: 'Meerdere leden zijn het totaal oneens met de inzet van de voorzitter die de verbouwing om de raadzaal veiliger te maken, ten koste wil laten gaan van nieuwe vloerbedekking, tafels en stoelen van zes ton.'
Van Kent wil dat de verbouwing van de raadzaal wordt losgekoppeld van de noodzakelijke aanpassingen voor het veiliger maken van de raadzaal.

Detectiepoortjes

De PVV is vooral boos omdat de detectiepoortjes zijn geschrapt. Raadslid André Elissen vindt dat de ambitie om de raadzaal veiliger nu niet gehaald wordt.
Nog voor de kerstvakantie moet er een besluit genomen worden over de inrichting van de raadzaal.