ROC Leiden niet eens met kritiek van Onderwijsinspectie

LEIDEN - ROC Leiden is het niet eens met de kritiek van de Onderwijsinspectie. De inspectie vindt dat ROC Leiden verkeerde prioriteiten stelt en dat de plannen voor verbetering van het onderwijs onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarnaast zet collegevoorzitter Ricardo Winter vraagtekens bij de objectiviteit van de inspectie.
De
die nodig zijn om het onderwijs te verbeteren van bovenaf worden opgelegd. ROC Leiden wil juist de meningen van het personeel meenemen: ‘Vanaf de conciërge tot aan de leidinggevende neem je mee in het verbeteren van je organisatie. Dat is een methodiek die zichzelf bewezen heeft en ook op langere termijn beter gedragen wordt dan een top-down besturing', aldus Winter. 'Wij hebben voor het eerste gekozen, maar dit staat haaks op wat de inspectie wil.’
Winter vindt de kritiek van de inspectie overigens vreemd omdat ROC Leiden in 2013 nog door de inspectie op de vingers werd getikt dat de directie te veel het beleid oplegde en de medewerkers niet meekreeg.

Steken laten vallen

De collegevoorzitter vindt dat de onderwijsinspectie zeker kritiek mag hebben op ROC Leiden, maar zet wel zijn vraagtekens bij de objectiviteit van de inspectie. In het rapport dat vorige week verscheen over de financiële problemen bij de onderwijsinstelling kreeg de onderwijsinspectie er ook flink van langs omdat ze steken hebben laten vallen in het toezicht.
Winter zegt daarover: 'Als het gaat om de kritiek die je hebt opgedaan bij het inspecteren van een instelling als ROC Leiden, ben je dan na het verschijnen van het rapport nog wel objectief in staat om dezelfde instelling, waar je kritiek op hebt gekregen, te beoordelen?'

Jaar sneller


De inspectie heeft ook aangegeven dat het verbeterplan sneller doorgevoerd moet worden. Er stond drie jaar voor en dat moet twee jaar worden. Dit advies heeft Onderwijsminister Bussemaker overgenomen. Voor ROC Leiden zal dit geen probleem opleveren, zij wilden zelf al het programma versneld doorvoeren.
Het verbeterplan houdt in dat alle opleidingen van het ROC Leiden worden doorgelicht. Daarna wordt bepaald welke opleidingen blijven, gestopt worden of worden afgestoten naar andere MBO's als het ID-college, ROC Mondriaan of het NOVA college.