‘Haagse raad in 2009 niet goed geïnformeerd over kleine lettertjes gouden ADO-aandeel’

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad wist in 2009 niet dat het prioriteitsaandeel in ADO zo veel beperkingen kende. Dat zegt David Rietveld, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Den Haag. Hij vindt dat de politiek niet volledig is geïnformeerd door het stadsbestuur van destijds.
Het prioriteitsaandeel heeft de gemeente in 2009 gekregen toen het de voetbalclub met een miljoenenlening van een faillissement redde. Om de financiële situatie van de club in de gaten te houden, heeft het stadsbestuur het aandeel bedongen.
Dit aandeel geeft de gemeente het recht om de begroting goed te keuren of af te keuren, een gemeentecommissaris te benoemen in de Raad van Commissarissen van ADO en om in te stemmen met wijzigingen in het aandeelhouderskapitaal.

Weinig invloed

Maar het aandeel blijkt in de praktijk weinig invloed te hebben, zo concludeert wethouder Tom de Bruijn (D66) donderdag. Dat komt omdat in de statuten een aantal beperkingen zijn vastgelegd. Dat bleek vorig jaar toen de voormalig grootaandeelhouder van ADO, Mark van der Kallen, zijn aandelen verkocht aan de Chinese investeerder Hui Wang. De gemeente mocht de deal blokkeren, maar alleen als ze met een alternatieve investeerder op de proppen zou komen die hetzelfde bod of hoger zou neerleggen.
Rietveld kende deze beperkingen niet: "Wij hebben in 2009 met het college afspraken gemaakt over de waarde van het aandeel. Het ging over instemmingsrecht bij wijzigingen van het aandelenkapitaal en het goedkeuren van de begroting. Vervolgens zijn die afspraken uitgewerkt in de statuten en zijn de rechten van het aandeel ingeperkt. Deze statuten zijn op een heel laat moment naar de raad gegaan waardoor het onderwerp niet goed is besproken."

'Niet volledig geïnformeerd'

Rietveld vindt niet dat hij zelf onvoldoende heeft gedaan om de stukken snel onder ogen te krijgen. "Ik vind dat het college ons actief had moeten informeren over de beperkingen die in de statuten zijn opgenomen. Het college heeft ons toen niet volledig geïnformeerd. Als dat wel was gebeurd, dan zou er zeker een debat over zijn geweest."
Sander Dekker, de huidige VVD-staatssecretaris van Onderwijs was in 2009 verantwoordelijk voor het ADO-dossier.