Strandtenten langer open omdat kabinet regels aanpast

Strandtent De Kwartel
Strandtent De Kwartel
DEN HAAG - Strandpaviljoens kunnen vanaf volgend zomerseizoen mogelijk het hele jaar openblijven. Dat komt doordat het kabinet de regels voor de kustbebouwing aanpast, is vrijdag besloten.
Zo mag er straks ook weer gebouwd worden buiten de bebouwde kom in het hele kustgebied. Het huidige verbod daarop vervalt.
Voorwaarde is wel dat de (bouw)activiteiten de veiligheid van de waterkering niet aantasten en het onderhoud van de kust niet belemmeren. Het kabinet wil hiermee een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren.

Afbreken en opbouwen

Strandtenten mogen straks permanent blijven staan als het verstuiven van zand op het strand en in de duinen niet wordt gehinderd. Nu worden de meeste paviljoens in het najaar afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd.