Werkloze 55-plussers vinden in regio Haaglanden moeilijkst een baan

Werklozen zoeken vacatures
Werklozen zoeken vacatures
REGIO - In de regio Haaglanden vinden 55-plussers het moeilijkst een baan zodra zij in de ww-regeling vallen, namelijk 27,8 procent. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan een derde. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, bericht NU.nl.
Ook 55-plussers in de regio Zoetermeer vinden moeilijk een baan voordat de ww-periode afloopt. Hier komt 28,4 procent weer aan het werk. In de regio Hollands Midden ligt dit percentage op 36.
Dat de cijfers in onze regio zo laag zijn, is geen toeval. Ook in andere regio’s in de Randstad komen voornamelijk ouderen moeilijk aan het werk. Dat komt volgens het UWV omdat er buiten de Randstad meer vergrijzing is.

Concurrentie arbeidsmarkt

Ook trekken kansrijke jongeren veelal weg uit de overige gebieden in Nederland, waardoor er daar een grote kans blijft op werk voor oudere werkzoekenden. In de Randstad neemt daarentegen de concurrentie op de arbeidsmarkt daardoor juist toe.