'Gemeente Westland brengt levens inwoners bewust in gevaar’, staat in rapport over asbestbrand

WESTLAND - De gemeente Westland heeft de eigen bewoners willens en wetens, ‘nodeloos’ blootgesteld aan asbest en handelde daarmee in strijd met de wet. Ook maakt de gemeente zich meer zorgen over de kosten van het verwijderen van de asbest dan over de gezondheid van de burgers. Dat constateert onderzoeksbureau Waterman Legal Consultancy in een onderzoeksrapport.
Het bureau komt daarin met een advies over de verantwoordelijkheid voor het opruimen van de asbestresten die vrijkwamen bij
, nu bijna een jaar geleden. Het stuk werd in opdracht van de provincie Zuid-Holland opgesteld, erkent een woordvoerder van de provincie.
In het advies staat dat sprake was van een ‘lakse, ongepaste en afwijzende houding’ van de gemeente Westland. Daarbij is een ‘redelijke belangenafweging en -behartiging van de eigen bewoners ver te zoeken’.

Genadeloze kritiek op gemeente

Het rapport, dat in bezit is van Omroep West, veegt genadeloos de vloer aan met de gemeente Westland. Volgens het bureau heeft de gemeente oorspronkelijk toegezegd om alles voortvarend te inventariseren en te saneren. Maar die belofte werd gaandeweg steeds verder beperkt om vervolgens de bewoners en eigenaren van panden mee te delen dat zij zelf verantwoordelijk zijn.
Het kwam zelfs zover dat de gemeente de mensen adviseerde zelf asbest op te ruimen. Dit terwijl, volgens het bureau, alleen ‘gecertificeerde saneerders’ dat mogen doen.

'Westland niet verantwoordelijk'

De provincie Zuid-Holland verzocht de gemeente begin september vorig jaar om de wijk zo snel mogelijk te saneren. Maar een maand later blijkt dat de gemeente dat niet van plan is. Volgens het bureau geeft Westland aan ‘zich niet verantwoordelijk te voelen voor de problemen die dan nog bestaan’. Burgemeester Sjaak van der Tak vindt dat de verzekeraars een taak hebben om de schade te vergoeden.
Vandaar dat het bureau werd ingeschakeld. Dat moet beoordelen of de gemeente nu wel of niet verantwoordelijk is. En de conclusie is dat dit inderdaad het geval is. Waterman Legal Consultancy baseert zich daarbij op een groot aantal artikelen uit de (Grond)wet.

Jaar lang blootgesteld aan asbest

Volgens het bureau zijn de bewoners straks een jaar aan asbest blootgesteld. ‘Dit is een onaanvaardbare vervulling van de kerntaak van de gemeente.’ En: ‘De conclusie is hier dat de gemeente Westland haar publieke taak tot het saneren van de openbare ruimte in ernstig verwijtbare mate verwaarloost en daarbij levens van haar inwoners nodeloos riskeert. Van ‘regie nemen’ is inmiddels niet of nauwelijks sprake’.
Het bureau oordeelt hard over de gemeente. ‘Het gebrek aan acuut, daadkrachtig en effectief optreden om de volksgezondheid en het milieu in Wateringen te beschermen, valt af te keuren.’