Instellingen

'Gemeenteambtenaren Den Haag hebben te vaak dubbele petten,' zegt Rekenkamer

Het stadhuis van Den Haag
Het stadhuis van Den Haag © Richard Mulder
DEN HAAG - Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben te vaak dubbele petten op. Dat concludeert de Rekenkamer van de gemeente. Er zijn zo'n 20 ambtenaren die ook bestuurder zijn bij een bedrijf waar de gemeente een belang in heeft, een zogeheten 'verbonden partij'.
Een verbonden partij is een bedrijf of stichting waar de gemeente (mede-) aandeelhouder van is. Vuilophaaldienst Haagse Milieu Services is daar een voorbeeld van, evenals energiebedrijf Eneco en het vastgoedbedrijf dat de villawijk Vroondaal ontwikkelt in Loosduinen. Bij een aantal van deze bedrijven is een topambtenaar zowel de bestuurder, dus de directeur, als de controlerende ambtenaar vanuit de gemeente. Dat kan volgens de Rekenkamer niet.
Bij Vroondaal heeft dat al tot een conflict geleid over terugbetaling van een bedrag van vier ton. De betrokken ambtenaar moest dat vanuit gemeenteperspectief terugeisen, maar moest als bestuurder van Vroondaal verdedigen dat hij maar 133.000 euro ging terugbetalen. De gemeente wil dit specifieke conflict nog dit jaar oplossen. Ook wil de gemeente een einde maken aan alle dubbelfuncties.

'Raad soms niet geïnformeerd'

De Rekenkamer merkt ook op dat vaak niet is vastgelegd of en hoe de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de constructies met verbonden partijen. Dat kan ertoe leiden dat de raad niet weet wat er speelt binnen de gemeentelijke deelnemingen.