Provincie Zuid-Holland biedt gemeente Westland excuses aan voor asbestrapport

© Henk Welink
DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland gaat de gemeente Westland excuses aanbieden voor het uitlekken van het vernietigende advies van een externe deskundige over het opruimen van asbest in Wateringen.
Woensdag kreeg de gemeente veel kritiek te verduren: de bewoners van Wateringen zouden 'willens en wetens' en 'nodeloos' zijn blootgesteld aan asbest na een forse brand in januari vorig jaar.
De provincie 'betreurt' dat het vertrouwelijke stuk openbaar is geworden. En stelt bovendien dat het 'slechts een onderliggend juridisch concept-advies was' dat onderdeel uitmaakt van de bredere afweging' die het provinciebestuur volgende week gaat maken. Dat staat in een verklaring van de provincie.

Nieuw plan

Uit dat stuk blijkt ook dat de gemeente Westland een nieuw plan voor het aanpakken van de resterende asbest aan Zuid-Holland heeft gestuurd. Dat is door gedeputeerde Rik Janssen (SP, milieu) positief ontvangen, aldus de verklaring.
Wel herinnert de verklaring eraan dat het voor de provincie de afgelopen tijd niet duidelijk was hoe de gemeente Westland van plan was om ervoor te zorgen dat de wijk asbestvrij zou worden.

'Intensief contact'

De verklaring: 'Om die reden is er de afgelopen dagen intensief contact geweest tussen de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland. Doel daarvan was om te komen tot een intensivering van de huidige aanpak van de asbestproblematiek in de gemeente Westland.'
Volgens de provincie is het nieuwe plan van Westland ook vergezeld van een advies van de GGD. Die zou aangeven dat 'het gezondheidsrisico momenteel verwaarloosbaar klein is'. Ook komt er snel een nieuw onderzoek om te kijken welke maatregelen nog meer nodig zijn.

'Goede stappen'

Gedeputeerde Janssen constateert dat Westland daarmee 'de goede stappen neemt' om het probleem ook echt op te lossen. Wel blijft Zuid-Holland de gang van zaken 'nauwlettend' in de gaten houden.