Eén jaar na de asbestbrand in Wateringen: wat gebeurde er allemaal?

WATERINGEN - De brand die op 13 januari 2015 een bedrijfspand in Wateringen verwoestte, houdt de gemoederen een jaar later nog altijd bezig. Er kwam asbest vrij en een deel daarvan daalde neer in een woonwijk. Een jaar na dato is nog niet alle asbest opgeruimd. Een feitenoverzicht.
13 januari 2015:

De brand wordt rond 01.45 uur ’s nachts gemeld. Het gaat om
in Wateringen. De brandweer schaalt meerdere keren op en heeft het vuur na bijna twee uur blussen onder controle. Al snel wordt duidelijk dat er
. Ruim dertig mensen worden geëvacueerd,  een deel van Wateringen wordt afgesloten en  de gemeente Westland start een liveblog om inwoners van het getroffen gebied te informeren. Rond half zes in de ochtend schrijft de gemeente dat het saneren van het asbest een dag kan duren. Niet veel later wordt een noodverordening afgekondigd. Mensen die in het gebied zijn, maar niet zijn geëvacueerd, moeten binnenblijven. In de loop van de avond mogen de geëvacueerde bewoners weer terug. Voor een groot deel van het getroffen gebied geldt nog steeds dat mensen binnen moeten blijven.

14 januari 2015:

Aan het begin van de middag meldt de gemeente dat alle bewoners hun huizen weer in en uit mogen. Mensen die naar buiten gaan, wordt aangeraden overschoenen aan te doen. Tuinen mogen niet worden betreden. De asbestsanering is nog niet afgerond en hoe lang de werkzaamheden nog zullen duren is onbekend, meldt de gemeente dan.

15 januari 2015:

Rond tien uur in de avond is het opruimen en schoonmaken van straten, trottoirs en paden naar woningen afgerond. Door de wind blijft de kans aanwezig dat asbestdelen in de schoongemaakte delen terechtkomen. Daarom blijft in de Prins Hendrikstraat, Prins Bernhardstraat, Prins Clausstraat en Ambachtsweg de noodverordening in ieder geval van kracht tot na het weekend.

17 januari 2015:

De hele dag zijn er bijeenkomsten voor bewoners van het getroffen gebied. Ze worden door de gemeenten bijgepraat. Ook op maandag 19 januari gebeurt dat. De gemeente meldt dan dat het opruimen van het asbest nog tot eind februari duurt.

20 januari 2015:

Een week na de brand wordt de noodverordening deels ingetrokken. De openbare wegen en trottoirs worden vrijgegeven voor alle verkeer. De verordening geldt nog wel voor niet verharde delen, zoals speeltuinen en tuinen van huizen.

7 april 2015:

Burgemeester Sjaak van der Tak van Westland stelt dat het opruimen van het asbest niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente is. ‘Bewoners hebben zelf ook een verantwoordelijkheid, wat betreft bijvoorbeeld dakpannen en coniferen. Daar zijn ze ook mee bezig en wij gaan daarbij helpen’, meldt Van der Tak.

14 april 2015:

Ruim twee maanden na de brand wordt de noodverordening geheel ingetrokken. ‘De wijk is officieel asbestveilig verklaard’, meldt de gemeente Westland op het liveblog. In de tussenliggende tijd is het gebied dat onder de noodverordening valt al verschillende keren verkleind.

3 juli 2015:

Bijna een half jaar na de grote brand in Wateringen is begonnen met saneren van de tuinen van woningen aan de Ambachtsweg. De huizen die pal tegen de brandhaard aan hebben gestaan, worden het eerst aangepakt. De mannen met witte pakken zijn nog dagelijks aanwezig en vinden ook iedere dag nog asbest. Wanneer de asbestsanering afgerond is, is dan onduidelijk.

4 november 2015:

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt de oorzaak van de brand waarschijnlijk nooit achterhaald. Tijdens een commissievergadering van de gemeente Westland stelt het OM dat al het bewijsmateriaal is vernietigd door de intense hitte van de brand en door rupsvoertuigen die in de dagen na de brand bij de loods zijn ingezet. Het OM heeft de zaak geseponeerd.

6 januari 2016:

Inwoners van Wateringen hebben een 'potentieel dodelijk gezondheidsrisico' gelopen, staat in een uitgelekt rapport, dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Ook maakt de gemeente zich meer zorgen over de kosten van het verwijderen van het asbest dan over de gezondheid van de burgers, concludeert een onderzoeksbureau. Er is nog steeds asbest aanwezig. Bewoners van het getroffen gebied reageren geschrokken op het rapport. Burgemeester Van der Tak stelt dat de conclusies in het rapport onjuist zijn en benadrukt dat hij na de asbestbrand meer gedaan heeft dan wettelijk verplicht is.
Het rapport had vertrouwelijk moeten blijven. De provincie biedt uiteindelijk excuses aan voor het uitlekken van het vernietigende rapport.

11 januari 2016:

Duidelijk wordt dat het Westlandse college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat een deskundig bureau moet onderzoeken of er nog asbest aanwezig is in woningen waar nog geen onderzoek is gedaan. Als dat zo is, moeten de eigenaren het binnen vier weken op laten ruimen. Doen ze dat niet, dan laat de gemeente dat doen, maar de kosten worden verhaald op de bewoners.