Enquête: Bijna kwart Haagse gemeenteraadsleden is weleens bedreigd

DEN HAAG - Bijna een kwart van de raadsleden in Den Haag zegt weleens te zijn bedreigd. Dat blijkt uit een enquête die Omroep West onder de 45 raadsleden van de Haagse gemeenteraad heeft uitgevoerd.
23 procent zegt weleens te zijn bedreigd in zijn rol als raadslid. In een toelichting beschrijven zij dat de bedreiging varieert van uitschelden en intimidatie via de telefoon of e-mail. Volgens een raadslid zijn er opmerkingen langsgekomen zoals 'we weten je wel te vinden'. Ook fysieke bedreiging komt voor. Een raadslid schrijft dat de bedreiging met name te maken heeft met zijn of haar islamitische achtergrond.  
Het vluchtelingendebat wordt niet specifiek als onderwerp genoemd voor de bedreigingen. Wel komt het ‘woonwagendossier’ van een aantal jaar geleden langs. Het gemeentebestuur heeft in 2006 besloten om het woonwagenkamp aan de Escamplaan te sluiten voor woningbouw. Daar kwam veel protest tegen. Ook de discussie over de aanbesteding van de HTM zorgde voor bedreigingen.

'Bedreigingen zijn onacceptabel'

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden, Raadslid.nu maakt zich zorgen over de cijfers. ‘Bedreigingen zijn onacceptabel,’ zegt voorzitter Mark den Boer van Raadslid.nu. ‘De afgelopen jaren zien we een stijging van het aantal bedreigde raadsleden. Het vluchtelingendebat van de laatste maanden heeft die stijging verder opgevoerd.’
Den Boer heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aangedrongen op het openen van een meldpunt voor bedreigde raadsleden. Den Boer: ‘Wij vinden de nazorg aan raadsleden belangrijk. Veel raadsleden die bedreigd zijn hebben vragen. Wij vinden dat een er speciaal meldpunt moet komen, waar zij terecht kunnen met hun vragen.’

61,5 procent is nooit bedreigd

De meeste gemeenteraadsleden in Den Haag zeggen nooit te maken te hebben gehad met bedreigingen. 61,5 procent van de raadsleden is nooit bedreigd en 15,3 procent heeft geen mening. De enquête is in december uitgevoerd onder 45 raadsleden. De respons was 57,7 procent.

Lees hier de hele uitslag van de enquête:

1. Hoeveel uur per week bent u gemiddeld bezig met raadswerk (vergaderingen, dossiers bestuderen enz.)?
Minder dan 20 uur:     3,8 %
20 uur - 25 uur:         23,07 %
25 uur - 35 uur:           34,6 %
40 uur - 70 uur:           34,6 %
Varieert                            3,8 %
2. Ervaart u de werkdruk van het raadswerk als:
*Hoog                             65,3 %
*Gemiddeld                 30,7 %
*Laag                                 3,8 %
*Geen mening
3. Heeft u naast het raadswerk een betaalde baan?
*Ja                                  76,9 %
*Nee                            23,07 %
4. Zo ja, werkt u in het bedrijfsleven of in het openbaar bestuur?
Openbaar bestuur: 11
Bedrijfsleven:            7
Onderwijs:                   3
5. Hoe ervaart u de combinatie van het raadswerk met uw werk- en gezinsleven?
*Makkelijk                              11,5 %
*Moeilijk                                 30,7 %
*Soms moeilijk                      57,6 %
*Geen mening  
6. Bent u weleens bedreigd in uw rol als raadslid?
*Nee                                      61,5 %
*Ja                                         23,07 %
*Geen mening                    15,3 %
7. Is het raadswerk toegenomen sinds de drie decentralisaties in 2015 zijn ingevoerd?
*Ja                                             34,6 %
*Nee                                        15,3 %
*Een beetje                          23,07 %
*Geen mening                     26,9 %
8. Heeft u het gevoel dat u voldoende kennis heeft over de onderwerpen waar u beslissingen over neemt?
*Ja, ik ben op alle vlakken op de hoogte                             84,6 %
*Nee, ik zou op alle vlakken meer begeleiding willen    3,8 %
*Bij sommige onderwerpen zou ik meer begeleiding willen. Vooral op het gebied van… (bijvoorbeeld zorg, financiën):         7,6 %                                                                                    
*Geen mening                                                                                    3,8 %
9. Staat de vergoeding die u krijgt voor het raadswerk in verhouding tot de hoeveelheid werk?
*Ja                             42,3 %
*Nee                         42,3 %
*Geen mening      15,3 %