Rijnlandroute komt er: bijna alle bezwaren voor verbindingsweg tussen A4 en A44 ongegrond verklaard

Zo moet het eruit komen te zien (Archiefbeeld)
Zo moet het eruit komen te zien (Archiefbeeld)
DEN HAAG - De Raad van State heeft bijna alle bezwaren ongegrond verklaard die tegen het inpassingsplan 'RijnlandRoute' van de provincie Zuid Holland waren ingediend. Met de aanleg van de RijnlandRoute willen de overheden de verkeersdoorstroming rondom Leiden en Katwijk verbeteren.
Door de uitspraak kan er met de aanleg van de RijnlandRoute worden begonnen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste analyse. Ze twijfelen aan de verkeersprognoses. Ook zouden alternatieven voor de weg onvoldoende onderzocht zijn. Een groot aantal bezwaarmakers vreest ook nadelige gevolgen van de weg voor hun specifieke situatie. Zo zijn ze onder meer bang voor aantasting van hun woongenot, vermindering van uitzicht, privacy en geluidsoverlast.

Twee klachten wel gegrond

Op twee onderdelen moet het provinciebestuur het inpassingsplan voor de RijnlandRoute aanpassen. Het gaat om een voorschrift over de verlenging van de tunnel bij Voorschoten en Leiden en over de inpassing van de RijnlandRoute op een perceel aan de Vrouwenweg in Leiden. De beroepen van de overige 42 bezwaarmakers zijn ongegrond verklaard.
De Raad van State meent dat het woon- en leefklimaat door de RijnlandRoute 'wel in enige mate zal verslechteren’, maar dat een verbeterde verbinding tussen Katwijk en Leiden zwaarder mag wegen.
GroenLinks Zuid-Holland is teleurgesteld en roept de provincie op om de zorgen van bewoners en natuurorganisaties serieus te nemen. Daarom wil GroenLinks dat er eerst begonnen wordt met de verbeteringen van de Europaweg en het Lammeschansplein in Leiden. De partij is ervan overtuigd dat wanneer deze aanpassingen gedaan zijn, de Rijnlandroute niet meer noodzakelijk is.