Nieuws

Beschermde eendensoort smient voorlopig veilig in Zuid-Holland

In Zuid-Holland mag de smient voorlopig niet worden afgeschoten
In Zuid-Holland mag de smient voorlopig niet worden afgeschoten © Marieke Dijksman
DEN HAAG - Goed nieuws voor de eendensoort smient. Het beestje kan voorlopig veilig in de wateren van de provincie dobberen. De Vogelbescherming was naar de rechter gestapt om een ontheffing, die het mogelijk maakte de eenden af te schieten, ongedaan te laten maken.
Smienten zijn eenden die in Noord-Scandinavië broeden. In de winter verblijven ze in Nederland, Zuid- en Noord-Holland in het bijzonder. De vogels grazen in de winter gras dat ook voor koeien bedoeld is. Omdat boeren hiervan schade kunnen ondervinden, besloten beide provincies dat de eenden afgeschoten mogen worden. Tot bezwaar van de Vogelbescherming.
De rechtbank in Den Haag gaf vrijdag, in navolging van de rechtbank in Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland gelijk en heeft het besluit met onmiddellijke ingang geschorst.

Te rooskleurig beeld

De belangrijkste reden voor de schorsing is dat de provincie volgens de rechter in zijn besluitvorming een veel te rooskleurig beeld geeft van de toename van de smient in Zuid-Holland, terwijl uit onderzoek is gebleken dat de populatie juist afneemt.
De provincie moet nu een besluit nemen over de bezwaren van Vogelbescherming tegen het afschot. De rechtbank heeft de ontheffing geschorst tot 6 weken nadat de provincie hierover besloten heeft.