Bomen Veenkade Den Haag mogen voorlopig niet worden gekapt, zegt de rechter

© DOK Marketing & Communicatie
DEN HAAG - De bomen aan de Veenkade in Den Haag mogen vooralsnog niet worden gekapt. Dat heeft de bestuursrechter vandaag besloten. De gemeente wilde de bomen omzagen omdat de kademuur moet worden hersteld.
De rechter bepaalde echter dat een onafhankelijk deskundige nog eens onderzoek moet doen. Uit zo’n studie moet duidelijk worden of
echt niet haalbaar is. Het actiecomité Red de Bomen Zeelheldenkwartier kwam met een eigen voorstel waarbij kademuur kan worden hersteld en tegelijk de bomen zouden kunnen blijven staan.
De rechter zei vandaag onvoldoende geïnformeerd te zijn om een goede beslissing te kunnen nemen. Daarom moet de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak nu een onafhankelijk advies uitbrengen.

'Belangrijke uitspraak'

Volgens de advocaat van het actiecomité, Arjan van Delden, is sprake van een ‘belangrijke uitspraak’. Hij benadrukt dat zijn cliënten niet per se iedere boom in de stad willen redden, maar dat ze wel willen voorkomen dat de aanblik van de kades wordt aangetast. Daarom willen ze dat boom voor boom wordt gekeken of het echt noodzakelijk is dat hij wordt gekapt.
Het is niet bekend hoe lang een extra onderzoek duurt. De gemeente was van plan om de bomen voor het begin van het broedseizoen om te zagen. Het broedseizoen begint op 15 maart. Van Delden durft niet te voorspellen of de nieuwe studie voor die tijd klaar is.

Gevaarlijke situatie geen reden om te kappen

De gemeente maakte vorige week bekend dat de muren van de Veenkade en de nabij gelegen Toussaintkade zo onveilig zijn dat er niet mag worden geparkeerd. De rechter zei in de uitspraak ook dat dit geen reden is om de bomen toch te kappen.
Florine Kuethe, de woordvoerder van het actiecomité is ook blij met de uitspraak. ‘Dit geeft de burger moed. De strijd is nog niet gewonnen, maar de slag wel.’

Al lang strijd om behoud bomen

De gemeente Den Haag en omwonenden twisten al enige tijd over het kappen van bomen aan de Veenkade en Toussaintkade in Den Haag. Afgelopen week werd uit nieuw onderzoek van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam duidelijk dat de muren van de Toussaintkade niet kunnen worden gerestaureerd zonder de bomen te kappen. Voor de Veenkade was dat extra onderzoek niet uitgevoerd.