VVD Den Haag: 'Krakers panden Harstenhoekweg Scheveningen zwaar straffen'

© Autonoom Centrum
DEN HAAG - De VVD in de Haagse gemeenteraad wil dat de krakers van drie panden aan de Harstenhoekweg op Scheveningen een strenge straf krijgen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Martin Worsdorfer in het radioprogramma Mogge Michiel van Omroep West. Krakers van het Autonoom Centrum bezetten sinds maandag de gebouwen.
'We hebben het over recidivisten die zich andermans bezit toe-eigenen. Het is ordinaire diefstal', vertelt Worsdorfer aan presentator Michiel Steenwinkel. 'De woordvoerder (Kwinten Keesmaat, red.) kennen we nog van het Scheveningse krakersbolwerk De Vloek. Op last van de rechter heeft hij het pand aan het Bezuidenhout moeten verlaten en nu
weer iets. Dan hebben we het toch over een veelpleger?'
Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij is het niet eens met zijn politieke collega. 'Ik vind het juist goed als mensen in actie komen om de leegstand in onze stad aan te pakken. Die drie panden staan al een hele tijd leeg en waren al heel lang aan het verkrotten. Er waren heel veel mensen in de buurt die daarmee problemen hadden. Nu worden ze in ieder geval nuttig gebruikt.'

Beschermd stadsgezicht

Tot eind vorige maand zaten de krakers nog in een pand aan de Willem van Outhoornstraat in het Bezuidenhout. Op last van de rechter moesten ze daar na zes jaar uit. Volgens de krakers, van wie sommigen ook verbonden waren aan de in september ontruimte vrijplaats De Vloek op Scheveningen, zijn de panden beschermd stadsgezicht en heeft de eigenaar, Bewi Vastgoed, ze laten verkrotten.
Het bedrijf wil de huizen slopen en heeft plannen voor nieuwbouw. De krakers zeggen dat er nog steeds geen concrete plannen zijn en dat Scheveningen helemaal geen behoefte heeft aan nieuwe 'yuppenprojecten'. Bewi beraadt zich nog op juridische stappen.

Leegvegen

'Pas als de eigenaar aangifte heeft gedaan, kan de officier van justitie het pand laten leegvegen', aldus Worsdorfer. 'En dan kan de officier van justitie bepalen wat voor straffen hij de krakers wil opleggen. Gezien het recidivistische gedrag hoop ik op een strenge straf, want we zijn er wel een keer klaar mee.'
Volgens Bos is het nog maar de vraag of het daadwerkelijk tot een ontruiming komt. 'Sinds vijf jaar bestaat er een wet die kraken verbiedt, maar dat houdt niet in dat kraken niet kan. Het is namelijk zo dat de eigenaar wel moet aantonen dat hij (na ontruiming, red) iets gaat doen met het pand. Dat er dus daadwerkelijk plannen zijn en deze snel uitgevoerd worden. Als dat niet het geval is, wordt er niet ontruimd.'