'Doelstelling van provincie Zuid-Holland om 735,5 megawatt windenergie op te wekken wordt moeilijk'

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland moet dit voorjaar met een plan komen dat voldoet aan de doelstelling om ruim 735,5 megawatt windenenergie op te wekken. Maar het is ernstig de vraag of dat ook gaat lukken. Het verzet tegen het plaatsen van windmolens is zo groot, dat veel beoogde locaties afvallen.
Aan ABC Westland en Green Trust Consultancy zal het niet liggen. ABC Westland wil heel graag twee windmolens op  het eigen terrein, om daarmee duurzame energie op te wekken. Alles leek in kannen en kruiken, maar de plannen stuitten op weerstand van omliggende bedrijven en bewoners.
Hoewel de Raad van State waarschijnlijk akkoord zou gaan met het doorzetten van deze plannen, ziet ABC Westland er toch van af. Directeur Herwi Rijsdijk: 'Via de Raad van State zouden we erdoor komen. Beslist. Alleen moet je met je buren in harmonie leven, want morgen hebben we weer een ander bouwplan en dan hebben we onze buren ook nodig.'

Overlast

Green Trust Consultancy is specialist in windenergieprojecten. Slechts een op de drie plannen worden ook daadwerkelijk gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat de weerstand tegen windmolens groot is vanwege mogelijke overlast.
Ook de plannen voor drie windmolens op het braakliggend terrein Technopolis van de TU Delft hebben daar last van. De vraag is dus of de provincie de doelstelling gaat halen. Ontwikkelaar Tijmen Keesmaat van Green Trust Consultancy: 'Het wordt er niet makkelijker op. Als er locaties afvallen, wordt het moeilijker en moeilijker.' In uiterste nood zou dat betekenen dat de provincie locaties moet gaan aanwijzen.