Leegstand kantoren weer toegenomen in de regio

DEN HAAG - De leegstand van kantoren in deze regio is vorig jaar opnieuw toegenomen. In 2015 stond bijna 1,2 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg: 6,6 procent meer dan in 2014. De Haagse regio blijft hiermee achter bij de rest van het land, want voor het eerst sinds 2008 is in Nederland de kantorenleegstand afgenomen. Dit blijkt uit recente cijfers van kantorenmakelaar DTZ Zadelhoff.
De leegstaande kantoren in de regio vormen 16,7 procent van de totale kantooroppervlakte (ruim 7,1 miljoen vierkante meter). Ondanks de nog altijd oplopende leegstandscijfers spreekt DTZ Zadelhoff van een herstel op de regionale kantorenmarkt. Dit komt door de 'opname' van 158.000 vierkante meter kantoorruimte in 2015, een stijging van 57 procent ten opzichte van 2014.

Zo huurde Shell in het hoofdkantoor aan de Haagse Oostduinlaan 10.500 vierkante meter nieuwe kantoorruimte en ingenieursbureau Technip 7.700 vierkante meter aan de Afrikaweg in Zoetermeer. Dat de leegstand desondanks toenam, komt volgens DTZ Zadelhoff doordat verhuizende bedrijven minder ruimte huurden dan zij achterlieten.

Leegstand Gouda hoogst

Het aanbod van kantoren is na een daling van een paar jaar in 2015 weer gegroeid - met 4,5 procent. Het aantal kantoorbanen daalde tussen 2013 en 2014 met 1,2 procent naar 206.150.

In de regio is de kantorenleegstand in Gouda met ruim 25 procent het hoogst. Ook Zoetermeer, Delft en Rijswijk scoren slechter dan het landelijke gemiddelde. Leidschendam-Voorburg en Den Haag scoren juist bovengemiddeld en Leiden zit precies op het landelijk gemiddelde.

Meer over dit onderwerp:
Kantoren Leegstand
Deel dit artikel: